Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Комплетан елабoрат (*.pdf) (6.2 MB)

МОДУЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Тип
предмета
Статус
предмета
Часови
активне наставе
Остали ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЕРМ11 Математика 1 1 АО ОЗ 4 4 0 0 8
2. ЕРМ12 Основи електротехнике 1 1 ТМ ОЗ 3 3 1 0 7
3. ЕРМ13 Физика 1 1 АО ОЗ 3 2 1 0 6
4. ЕР14 Основи рачунарске технике 1 1 ТМ ОЗ 2 2 0 0 5
5. / Предмет изборног блока 1 1 АО ИБЗ 2 1 0 0 4
6. ЕРМ21 Математика 2 2 АО ОЗ 4 4 0 0 8
7. ЕРМ22 Основи електротехнике 2 2 ТМ ОЗ 3 3 1 0 8
8. ЕРМ23 Физика 2 2 АО ОЗ 2 1 1 0 6
9. ЕРМТ24Ит26 Увод у програмирање 2 ТМ ОЗ 2 1 1 0 5
10. / Предмет изборног блока 2 2 АО ИБЗ 2 1 0 0 3
Укупно часова активне наставе на години студија      54ч X 15 нед. =   810   60
ДРУГА ГОДИНА
1. ЕР31М51 Математика 3 3 ТМ ОЗ 4 3 0 0 8
2. ЕР32 Електрична мерења 3 НС ОЗ 3 0 2 0 7
3. ЕРМ33 Теорија електричних кола 3 ТМ ОЗ 3 2 0 0 6
4. ЕРМ34Т52 Основе електронике 3 НС ОЗ 2 1 1 0 6
5. ЕРМ35 Енглески језик 1 3 АО ОЗ 2 1 0 0 3
6. ЕРМ41 Сигнали и системи 4 НС ОЗ 2 1 1 0 5
7. ЕРМ42Ит45 Софтверски алати 4 НС ОЗ 2 0 2 0 5
8. ЕР43 Електромагнетика 4 НС ОМ 3 2 0 0 5
9. ЕР44 Електротехнички материјали 4 НС ОМ 3 1 1 0 5
10. / Предмет изборног блока 3 4 ТМ ИБМ 2 2 (1) 0 (1) 0 5
11. / Предмет изборног блока 4 4 НС ИБЗ 2 1 0 0 5
Укупно часова активне наставе на години студија 49ч X 15 нед = 735   60
ТРЕЋА ГОДИНА
1. ЕР51 Телекомуникације 5 НС ОЗ 2 1 0 0 3
2. ЕРМ52Т72Ит56 Енглески језик 2 5 СА ОЗ 2 1 0 0 3
3. ЕРМ53 Електричне машине 1 5 НС ОМ 2 1 1 0 6
4. ЕР54 Основе инжењерске механике 5 НС ОМ 2 2 0 0 6
5. ЕР55 Линеарна електроника 5 НС ОМ 2 2 0 0 6
6. / Предмет изборног блока 5 5 СА ИБМ 2 2(1) 0(1) 0 6
7. ЕР61М45 Аутоматско управљање 6 НС ОЗ 3 2 0 0 6
8. Е62 Електричне машине 2 6 НС ОМ 2 3 1 0 6
9. Е63 Електричне машине 3 6 НС ОМ 2 2 0 0 5
10. Е64 Елементи и модели електроенергетског система 6 НС ОМ 2 2 0 0 5
11. Е65М88 Енергетска електроника 6 НС ОМ 2 2 0 0 4
12. Е66 Техника високог напона 6 СА ОМ 2 2 0 0 4
Укупно часова активне наставе на години студија 49ч x 15 нед = 735   60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. Е71 Електромоторни погони 7 СА ОМ 2 2 1 0 5
2. Е72 Анализа електроенергетских система 7 СА ОМ 2 2 0 0 5
3. Е73 Елементи разводних  постројења 7 СА ОМ 3 2 0 0 5
4. Е74 Електричне инсталације и осветљење 7 СА ОМ 2 1 1 0 4
5. Е75 Дистрибутивне и  индустријске мреже 7 СА ОМ 2 2 0 0 4
6. / Предмет изборног блока 6 7 СА ИБМ 2 2 (0) 0 (2) 0 4
7. Е81 Експлоатација електроенергетских система 8 СА ОМ 2 2 0 0 4
8. Е82 Релејна заштита 8 СА ОМ 2 2 0 0 4
9. / Предмет изборног блока 7 8 СА ИБМ 2 2 0 0 4
10. / Предмет изборног блока 8 8 СА ИБМ 2 2 0 0 4
Укупно часова активне наставе на години студија 42ч X 15 нед = 630   43
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија    =        2910    
  Е78 Стручна пракса 7 СА ОМ - 3 3
  Е87 Дипломски рад 8 15 14
Укупно ЕСПБ бодова 240

МОДУЛ РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Тип
предмета
Статус
предмета
Часови
активне наставе
Остали ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЕРМ11 Математика 1 1 АО ОЗ 4 4 0 0 8
2. ЕРМ12 Основи електротехнике 1 1 ТМ ОЗ 3 3 1 0 7
3. ЕРМ13 Физика 1 1 АО ОЗ 3 2 1 0 6
4. ЕР14 Основи рачунарске технике 1 1 ТМ ОЗ 2 2 0 0 5
5. / Предмет изборног блока 1 1 АО ИБЗ 2 1 0 0 4
6. ЕРМ21 Математика 2 2 АО ОЗ 4 4 0 0 8
7. ЕРМ22 Основи електротехнике 2 2 ТМ ОЗ 3 3 1 0 8
8. ЕРМ23 Физика 2 2 АО ОЗ 2 1 1 0 6
9. ЕРМТ24Ит26 Увод у програмирање 2 ТМ ОЗ 2 1 1 0 5
10. / Предмет изборног блока 2 2 АО ИБЗ 2 1 0 0 3
Укупно часова активне наставе на години студија      54ч X 15 нед. =   810   60
ДРУГА ГОДИНА
1. ЕР31М51 Математика 3 3 ТМ ОЗ 4 3 0 0 8
2. ЕР32 Електрична мерења 3 НС ОЗ 3 0 2 0 7
3. ЕРМ33 Теорија електричних кола 3 ТМ ОЗ 3 2 0 0 6
4. ЕРМ34Т52 Основе електронике 3 НС ОЗ 2 1 1 0 6
5. ЕРМ35 Енглески језик 1 3 АО ОЗ 2 1 0 0 3
6. ЕРМ41 Сигнали и системи 4 НС ОЗ 2 1 1 0 5
7. ЕРМ42Ит45 Софтверски алати 4 НС ОЗ 2 0 2 0 5
8. ЕР45 Основе рачунарске технике 2 4 ТМ ОМ 2 2 0 0 5
9. ЕРМ46ТИт43 Програмски језици 4 ТМ ОМ 2 1 1 0 5
10. / Предмет изборног блока 9 4 НС ИБМ 3 2(1) 0(1) 0 5
11. / Предмет изборног блока 4 4 НС ИБЗ 2 1 0 0 5
Укупно часова активне наставе на години студија 49ч X 15 нед = 735   60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
1. ЕР51 Телекомуникације 5 НС ОЗ 2 1 0 0 3
2. ЕРМ52Т72Ит56 Енглески језик 2 5 СА ОЗ 2 1 0 0 3
3. ЕР56 Дигитална електроника 5 СА ОМ 2 2 0 0 6
4. ЕР57М71Т74Ит51 Објектно орјентисано програмирање 5 СА ОМ 2 1 1 0 6
5. ЕР58 Архитектура рачунара 5 СА ОМ 2 2 0 0 6
6. / Предмет изборног блока 10 5 НС ИБМ 2 2 0 0 6
7. ЕР61М45 Аутоматско управљање 6 НС ОЗ 3 2 0 0 6
8. РМ62Т44Ит22Им44 Организација рачунарских система 6 НС ОМ 2 2 0 0 6
9. Р63 Оперативни системи 6 НС ОМ 2 2 0 0 4
10. Р64Ит62 Софтверско инжењерство 6 НС ОМ 2 1 1 0 5
11. Р65 Дигитална обрада сигнала 6 НС ОМ 2 1 1 0 5
12. Р66 Рачунарске телекомуникације и мреже 6 НС ОМ 2 1 1 0 4
Укупно часова активне наставе на години студија 47ч X 15 нед. =   705 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. Р71Т53Ит52 Базе података 7 НС ОМ 2 2 1 0 6
2. Им32Ит31Р72 Увод у  информационе системе 7 СА ОМ 2 2 0 0 6
3. / Предмет изборног блока 11 7 СА ИБМ 2 2 0 0 4
4. / Предмет изборног блока 12 7 СА ИБМ 2 1 1 0 5
5. / Предмет изборног блока 13 7 СА ИБМ 2 2 0 0 4
6. Р81Ит44 Рачунарске симулације и анимације 8 СА ОМ 2 1 0 0 4
7. Р82 Управљачки рачунарски системи 8 НС ОМ 2 1 1 0 5
8. Р83Ит66 Савремене софтверске архитектуре 8 СА ОМ 2 1 1 0 4
9. Р84М65 Сензори 8 СА ОМ 2 1 1 0 5
10. / Предмет изборног блока 14 8 СА ИБМ 2 2 0 0 4
Укупно часова активне наставе на години студија 40ч x 15 нед. =   600  47
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =         2835   
  Р79 Стручна пракса 7 СА ОМ -     3 5
  Р87 Дипломски рад 8 10 8
Укупно ЕСПБ бодова 240

Изборни предмети

  Шифра Назив предмета Тип Статус
предмета
Часови активне наставе  
П В ДОН СИР ЕСПБ
Предмети изборног блока 1.
1. ЕРМТ15Им57 Kомуникологија АО ИБЗ 2 1 0 0 4
2. ЕРМ16 Развој природних и техничких наука АО ИБЗ 2 1 0 0 4
Предмети изборног блока 2.
1. ЕРМ25 Индустријско инжењерство АО ИБЗ 2 1 0 0 3
2. ЕРМ26 Екологија АО ИБЗ 2 1 0 0 3
Предмети изборног блока 3.
1. ЕР45 Основе рачунарске технике 2 ТМ ИБМ 2 2 0 0 5
2. ЕРМ46ТИт43 Програмски језици ТМ ИБМ 2 1 1 0 5
Предмети изборног блока 4.
1. ЕРМ47 Хидраулика и термотехника НС ИБЗ 2 1 0 0 5
2. ЕР48 Машински елементи НС ИБЗ 2 1 0 0 5
Предмети изборног блока 5.
1. ЕР56 Дигитална електроника СА ИБМ 2 2 0 0 6
2. ЕР57М71Т74Ит51 Објектно орјентисано програмирање СА ИБМ 2 1 1 0 6
3. ЕР58 Архитектура рачунара СА ИБМ 2 2 0 0 6
Предмети изборног блока 6.
1. Е76 Високонапонска расклопна опрема СА ИБМ 2 2 0 0 4
2. Е77 Пројектовање. помоћу рачунара у енергетици СА ИБМ 2 0 2 0 4
Предмети изборног блока 7.
1. Е83 Електране СА ИБМ 2 2 0 0 4
2. Е84 Поузданост дистрибутивних система СА ИБМ 2 2 0 0 4
Предмети изборног блока 8.
1. Е85 Специјалне електричне машине СА ИБМ 2 2 0 0 4
2. ЕР86 Технологије електротехничких материјала СА ИБМ 2 2 0 0 4
Предмети изборног блока 9.
1. ЕР43 Електромагнетика НС ИБМ 3 2 0 0 5
2. ЕР44 Електрoтехнички материјали НС ИБМ 3 1 1 0 5
Предмети изборног блока 10.
1. ЕРМ53 Електричне машине 1 НС ИБМ 2 1 1 0 6
2. ЕР54 Основе инжењерске механикe НС ИБМ 2 2 0 0 6
3. ЕР55 Линеарна електроника НС ИБМ 2 2 0 0 6
Предмети изборног блока 11.
1. Р73М72 Дигитални системи управљања СА ИБМ 2 2 0 0 4
2. Р74 Савремени комуникациони системи СА ИБМ 2 2 0 0 4
Предмети изборног блока 12.
1. Р75Т91Ит54 Интернет програмирање СА ИБМ 2 1 1 0 5
2. Р76Т97Ит55 WEB технологије СА ИБМ 2 1 1 0 5
Предмети изборног блока 13.
1. Р77М76 Микроконтролерски системи СА ИБМ 2 2 0 0 4
2. Р78М77 Пројектовање дигиталних система СА ИБМ 2 2 0 0 4
Предмети изборног блока 14.
1. Р85 Управљање на даљину СА ИБМ 2 2 0 0 4
2. ЕР86 Технологије електротехничких материјала СА ИБМ 2 2 0 0 4

Легенда

АО - Академско општеобразовни предмети
ТМ - Теоријско методолошки
НС - Научно - стручни предмети
СА - Стручно-апликативни предмети
П – предавања
В – вежбе
ДОН – други облици наставе
Уводна табела
Назив студијског програма Студијски програм основних академских студија – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм  
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Образовно-научно/образовно-уметничко поље Техничко-технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Врста студија Основне академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 240  ЕСПБ бодова
Назив дипломе Инжењер електротехнике и рачунарства,
Инж. електр. и рачунар.
Дужина студија 4 године или 8 семестра
Година у којој је започела реализација студијског програма 2005.
Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) 2009. год.
Број студената који студира по овом студијском програму   
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 60 редовних и 20 самофинансирајућих студената
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) 2.07.2008. Наставно-научно веће Техничког факултета у Чачку
Одлука сената 24.10.2008 Универзитета у Крагујевцу
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован  
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.tfc.kg.ac.rs

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Основни студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство припада образовно-научном пољу техничко-технолошке науке. Основни циљ програма је образовање инжењера за пројектовање, експлоатацију и одржавање система (или њихових делова) умерене сложености из области електроенергетике и рачунарског инжењерства, са високим нивоом знања, компетенција и академских вештина.

Студијски програм организује се као основне академске студије. Исходи учења обухватају потребна знања, вештине, организационе способности и компетенције које студентима омогућавају примену стеченог знања у инжењерској пракси у областима електроенергетике и рачунарског инжењерства у привреди, малим предузећима, јавним и комуналним предузећима, истраживачким организацијама, образовним институцијама. Програм оспособљава студенте за коришћење стручне литературе у циљу даљег проширивања знања и наставка школовања кроз специјалистичке, мастер и докторске студије на матичној или другим установама у земљи и иностранству.

Завршетком студија студент стиче академски назив инжењер електротехнике и рачунарства.

Права уписа на студијски програм дефинисана су Правилником о упису студената на студијске програме на Техничком факултету у Чачку.

Студијски програм се организује у два модула: Електроенергетика и Рачунарско инжењерство, при чему је део наставе (углавном на првој и другој години) заједнички. У заједничком делу кроз обавезне предмете изучавају се области опште електротехнике, електронике, телекомуникација, електричних мрежа, рачунарске технике и опште примене електричне енергије. Кроз изборне предмете студијског модула Електроенергетика стичу се специфична знања из области електроенергетских система, нових (обновљивих) извора електричних енергије, енергетске електронике и других.

оједини ужестручни курсеви пружају основна знања из моделовања система, детекције и естимације, управљања системима и процесима, планирања, експлоатације и управљања електроенергетским мрежама, оптимизације електромоторног погона и слично. Кроз изборне предмете студијског модула Рачунарско инжењерство стичу се знања из области рачунарства са применама, чиме се оспособљавају за бављење пословима развоја рачунарског хардвера и елемената системске подршке рачунара. Посебна пажња посвећена је стицању знања из области софтверског инжењерства и развоју апликативног софтвера.

Студијски програм траје четири године и има укупно 240 ЕСПБ. За завршетак појединих семестара и читавог школовања неопходно је положити онолико испита колико захтева Европски систем преноса бодова (ЕСПБ): 30 за један семестар, односно 240 за читаве студије.

Настава обухвата активну наставу, самосталан рад студената, колоквијуме, испите, стручну праксу и завршни рад. Активна настава изводи се кроз предавања и вежбе. На предавањима се помоћу различитих дидактичко-методичких средстава излаже предвиђено градиво, док се на вежбама (које прате предавања) решавају конкретни задаци и практични примери који додатно илуструју градиво. Вежбе су аудиторне, рачунарске или лабораторијске. И предавања и вежбе прате консултације са извођачима наставе. Потребно време за извођење појединих облика наставе дефинисано је курикулумом. Бодовна вредност сваког предмета у складу са ЕСПБ дефинисана је курикулумом.

Предуслови за упис појединих предмета дефинисани су курикулумом. Студенти у оквиру изабраног студијског модула имају обавезне и изборне предмете, при чему се изборни предмети бирају из листе предложених предмета. Начин избора предмета унутар студијског програма дефинисан је курикулумом.
Изборни предмети се не могу бирати са других студијских програма.

Прелазак са других студијских програма је могућ, у складу са Правилником о упису студената на студијске програме на Техничком факултету у Чачку.

Начин оцењивања на сваком предмету дефинише курикулум, где су дате предиспитне обавезе, као и начин реализације испита и његова вредност.

 

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха основног студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Електроенергетика и Рачунарско инжењерство, јесте образовање студената за занимање Инжењер електротехнике и рачунарства, у складу са савременим растућим потребама привреде и друштва. Свршени студенти биће способни за укључење у различите врсте привређивања и бизниса у малој привреди, јавним предузећима, индустрији и другим врстама предузећа, уз усвајање потребе за сталним даљим усавршавањем. Студијски програм је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Одшколовани инжењери биће спремни да учествују у регионалном развоју и допринесу побољшању техничко-технолошког потенција Републике Србије у областима електротехнике и рачунарског инжењерства.

Кроз школовање у прве две године студија студенти стичу базна знања из следећих фундаменталних области: 1) математика (анализа, алгебра, комплексни рачун, статистика, вероватноћа и друге), 2) физика, 3) машинство, 4) електротехника (теоријске електротехника, електромагнетика, основе рачунарске технике, програмирање, електротехнички материјали и друге) и 5) друштвена знања (комуникологија, страни језик, индустријско инжењерство, екологија и друга).

У трећој и четвртој години студија, кроз специјализоване курсеве, према међународним критеријумима студент треба да овлада следећим специфичним областима:

Електроенергетика: 1) електричне мреже (теорија електричних кола, аутоматско управљање, електроника и друге) 2) производња, пренос и дистрибуција електричне енергије (синхроне машине, разводна постројења, техника високог напона, релејна заштита, анализа, планирање и експлоатација електроенергетских система и друге), 3) употреба електричне енергије (асинхроне, машине једносмерне струје и специјалне електричне машине, електромоторни погони и њихова регулација, електричне инсталације, расклопна опрема, и друге).

Рачунарско инжењерство: 1) пројектовање рачунарског хардвера и софтвера (разне врсте програмирања, рачунарска техника, софтверски алати, архитектура рачунара и друге), 2) производња и примена рачунара и рачунарски базираних уређаја (организација рачунарских система, информациони системи, рачунарске телекомуникације и мреже, сензори, WEB технологије и друге), 3) развој тзв. интегрисаних система, тј. развој уређаја који у себи садрже уграђене рачунаре (као што су мобилни телефони, дигитални аудио и видео уређаји, алармни системи, медицински уређаји, итд.). Сходно томе, сврха овог модула је стицање знања потребних за пројектовање и примену датих уређаја.

Успешност у школовању инжењера, између осталог, огледа се у њиховој способности за интеграцију набројаних предметних дисциплина, као и интеграцију теорије и праксе у решавању конкретних проблема. Кроз израду завршног рада (чију област, тему и ментора бира кандидат), а који се јавно брани, студентима се пружа могућност да стечена знања примене на решавање конкретног проблема. Свршени студенти стичу ширу слику односа у савременој електротехничкој индустрији, што укључује и основна знања из економије, организације и менаџмента, права, заштите животне средине, итд.

Напред дефинисана сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Техничког факултета, као и постављеним стандардима квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Факултета у школовању инжењера сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Такође, реализацијом овог студијског програма школују се инжењери електротехнике и рачунарског инжењерства који поседују квалитетна практична знања у европским и светским оквирима, што се гарантује курикулумима који су усаглашени са референтним факултетима у Европи.

 

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Циљ основног студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Електроенергетика и Рачунарско инжењерство, јесте да се образују инжењери за пројектовање, експлоатацију и одржавање система (или њихових делова) умерене сложености из области електроенергетике и рачунарског инжењерства, са високим нивоом компетенција и академских вештина, у складу са актуелном светском праксом у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Други циљ програма, који је од подједнаке важности, јесте да свршени студенти поседују потребан обим основних знања из области електроенергетике у првом модулу, односно рачунарског инжењерства у другом модулу, као и електротехнике уопште, како би били професионално компетентни за праћење брзог технолошког развоја у свету у својој области, као и за евентуалан наставак дипломских, специјалистичких и докторских студија. Због тога ће се садржаји појединих предмета стално допуњавати и прилагођавати, у складу са развојем науке и технологије.

Један од специфичних циљева, који је у складу са општим и посебним циљевима образовања стручњака на Техничком факултету, јесте развијање свести код студената за потребом перманентног образовања и напредовања у својим ужим научним областима. Циљ студијског програма, такође је и образовање стручњака способних за брзо уклапање у тимски рад, као и развој способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и резултата стручној и широј јавности.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају: 1) изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема, 2) способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака, 3) способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата, и 4) способност повезивања менаџерског и инжењерског расуђивања у циљу оптимизације резултата рада и пословања.

Студијски модул Електроенергетика оспособљава студенте за рад у областима производње, преноса, дистрибуције и употребе електричне енергије. Основни циљ је оспособљавање за планирање, пројектовање, изградњу и експлоатацију делова електроенергетских система, диспечерске послове у центрима управљања производним, преносним и дистрибутивним подсистемима, одржавање разноврсне опреме у хидро и термоелектранама, постројењима, трансформаторским станицама и сл., вођење електро дела у производним технолошким процесима и разне друге примене енектричне енергије (електричне инсталације, заштита, осветљење, електротермија и слично). Имајући у виду брз развој рачунарске технике и Интернет технологија, један од циљева је сагледавање њихове примене у електроенергетици, као основних корисничких алата. То је био и један од разлога обједињавања ова два модула у јединствен студијски програм.

Студијски модул Рачунарско инжењерство оспособљава студенте за пројектовање и имплементацију рачунара и рачунарски базираних система. За успешно деловање у овој области потребно је да студенти стекну знања која ће им омогућити да могу да врше процене и доносе одлуке у погледу својстава развијаног и пројектованог система. Такође, студентима је омогућено да се обуче и стекну практична искуства у коришћењу савремених алата за пројектовање и документовање, како у области хардвера, тако и софтвера.

 

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Студијски програм је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције које су специфициране од стране водећих европских инжењерских школа и асоцијација, које се баве образовањем инжењера електротехнике и рачунарског инжењерства.

4.1 Студент стиче опште способности за:

 • Разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема.
 • Практичну примену математичких, електротехничких и других научних дисциплина и инжењерских алата, укључујући њихову мултидисциплинарну повезаност.
 • Разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.
 • Оспособљеност за самостално коришћење стручне литературе и имплементацију нових техничких решења.
 • Мултидисциплинарни и тимски рад.
 • Способност презентовања техничких материјала у форми писаних чланака, студија и извештаја, или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правила језичког изражавања и стручне дискусије.
 • Способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.

4.2а Предметно-специфичне способности на модулу Електроенергетика су:

 • Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру електроенергетике.
 • Оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације електроенергетске опреме, као и за њено испитивање и извођење разних врста експеримената (укључујући анализу и презентацију резултата).
 • Способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.
 • Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова.

4.2б Предметно-специфичне способности на модулу Рачунарско инжењерство су:

 • Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.
 • Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру рачунарског инжењерства.
 • Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.
 • Способност за развој, пројектовање конструисање и примену компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.

Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

 

Студијски програм основних академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО реализује се у трајању од 8 семестра односно 4 године и носи 240 ЕСПБ. Основне академске студије представљају основу за даље образовање на дипломским академским студијама ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО.

Током студија студенти слушају:

 • на модулу Електроенергетика 43 предмета: 35 обавезних и 8 изборних предмета (не рачунајући завршни рад). Обавезни предмети носе 188 ЕСПБ, а изборни предмети носе 35 ЕСПБ. Стручна пракса се реализује у седмом семестру и укупно носи 3 ЕСПБ. Завршни рад је предвиђен у 8 семестру и носи 14 ЕСПБ. Изборност на овом модулу студијског програма је (35+14)/240=20,42%.
 • На модулу Рачунарско инжењерство 43 предмета: 34 обавезна предмета и 9 изборних предмета ( не рачунајући завршни рад). Обавезни предмети носе 187 ЕСПБ, а изборни предмети носе 40 ЕСПБ. Стручна пракса се реализује у седмом семестру и укупно носи 5 ЕСПБ. Завршни рад је предвиђен у 8 семестру и носи 8 ЕСПБ. Изборност на овом модулу студијског програма је (40+8)/240=20%.

Студенти бирају један од модула студијског програма у 4. семестру. До 5. семестра сви предмети оба модула су заједнички, с тим да су на једном модулу обавезни а на другом изборни. Са заједничким предметом Аутоматско управљање у 6. семестру то чини укупно 5*30+6=156 ЕСПБ бодова.

Укупна изборност на студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО износи  20,21%.

Структура студијског прогрaма основних академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО садржи:
Модул Електроенергетика:

 • 15,83%, AO,
 • 18,33% ТМ,
 • 35,42% НС и
 • 30,42% СА.

Модул Рачунарско инжењерство:

 • 15,83% АО,
 • 20,42% ТМ,
 • 34,58% НС и
 • 29,17% СА.

Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, тип предмета, семетар у којем се слуша, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај предмета, препоручену литературу, методе реализиације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања. 

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија (интегрисане студије)
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Блок табела 5. 1 Студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство са изборним подручјем-модулима: Електроенергетика и Рачунарско инжењерство.

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)
Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО усаглашен је са савременим научним  токовима и стањем струке у области електротехнике и рачунарства и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образовног простора.
            Приликом креирања овог студијског програма пошло се од добре праксе универзитета у Европи и њихових већ креираних студијских програма по стандардима Болоњског процеса. Посебно је анализирана студија 87 европских универзитета „Towards the harmonisation of Electrical and Information Engineering Education in Europe“ http://www.etc.tuiasi.ro/reforma/eieee.pdf
Мада је тренд развоја студија електротехнике и рачунарства у Европи са структуром основних и мастер студија 3+2, Технички факултет у Чачку се определио за модел студија 4+1. Један од основних разлога је уједначеност програма и могућност мобилности студената у оквиру Србије, с обзиром на то да су у Србији већ акредитовани програми студија у Београду, Новом Саду и Нишу са структуром основних и мастер студија 4+1.
Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања. Очекиване опште и предметно-специфичне компетенције свршених студената, као и исходи учења који проистичу из курикулума потпуно су усклађени са препорукама докумената из области електротехника и рачунарства. Назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита и компетенције наставника, усаглашени су са већим бројем високошколских установа европског образовног простора, што омогућава висок степен мобилности студената.
Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је сличан, упоредив и усклађен са акредитованим студијским програмима следећих иностраних институција:

 1. UNIVERSITY OF CYPRUS,

Department of  Electrical and Computer Engineering,
http://www.ece.ucy.ac.cy/en/downloads/undergrad_guide.pdf

 1. TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA,

Faculty of Electrical Engineering,
http://www.tu-sofia.bg/ectas/Tabl-ECTAS-en.htm

 1. UNIVERSITY OF RUSE,

Faculty of Electrical Engineering, Electronics and Automation,
http://www.ru.acad.bg/ECTS_package/Faculty_of_EEEA-ECTS_Info_Pack-2008.pdf 

У поређењу са приказаним студијским програмима, студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО има исто трајање - носи 240 ЕСПБ бодова, кмпатибилну структуру курикулума и велики број истоимених или аналогних предмета.

 

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

 

Технички факултет у Чачку, у складу са потребама друштвене заједнице и у складу са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, на основне академске студије студијског програма ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО уписује 60 студената који се финансирају са буџета и 20 студената који сами финансирају своје студије. На студијски програм могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о упису студената на студијске програме на Техничком факултету у Чачку (у даљем тексту Правилником о упису).

Одабир студената за упис на студије врши се на основу успеха са претходног школовања и на основу успеха на пријемном испиту, што је дефинисано Правилником о упису. Врсте знања и способности које се проверавају на пријемном испиту објављују се у конкурсу и одговарају карактеру студијског програма, па кандидати за упис могу полати пријемни испит из једног од три понуђена предмета: математике, физике или основа електротехнике Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту ТФ. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су Правилником о упису.

Конкурс за упис студената објављује се благовремено у званичној публикацији Министарства, информатору Факултета, на сајту, огласним таблама и средствима информисања.

За спровођење конкурса и за сачињавање ранг листе пријављених кандидата, РекторУниверзитета, на предлог Већа Факултета, формира Комисију за упис на Факултету.

Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 5 месеци пре почетка школске године.

Број студената за упис на основне академске студије студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство усклађен је са кадровским, (29 наставника и 22 сарадника са пуним радним временом на Факултету) просторним захтевима (14860 m2) и техничко - технолошким могућностима Техничког факултета, као и са потребама Републике Србије. Предвиђен је упис по 80 студената на студијски програм, на свакој години студија.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и збирке задатака за пријемни испит доступни су на веб страници Техничког факултета (www.tfc.kg.ac.rs).

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

Евиденција:  

Прилог 7.1 Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3а Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)
Прилог 7.3б Правилник о упису студената

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.

Поступци праћења успеха студената, као и начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о правилима студија на основним, специјалистичким и дипломским академским студијама на Техничком факултету у Чачку и постуцима за обезбеђење квалитета предвиђеним Статегијом обезбеђења квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасни објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.

Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан - изузетан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма основних академских студија ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ангажовано је 35 наставника (14 у звању редовног професора, 11 у звању ванредносг професора, 9 доцената и једног предавача) и 22 сарадника. Са пуним радним временом  је 29 наставника и 22 сарадника.

Наставници и сарадници поседују научно стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 
Прилог 9.2a Правилник о избору наставника
Прилог 9.2b Правилник о начину и поступку стицања звања
Прилог 9.3  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5  Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.5а  Књига сарадника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6  Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 рачунара (од укупног броја рачунара 230) намењених искључиво наставним активностима.
Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама
Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко web портала факултета.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2  Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4 Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Прилог 10.1 Књига инвентара
Прилог 10.2 Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.
Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за контролу и обезбеђење квалитета (П.11.2.а.), Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада (П.11.2.б.), и Правилником о уџбеницима.

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.

У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета. Комисије за самовредновање, и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину

На овом студијском програму нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, електронских консултација и електронск дистрибуција материјала.
На студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО се користи могућност Система за електронско учење базирано на 2 MOODLЕ системa и то у оквиру 2 лабораторије:
MOODLE систем лабораторије за Информационе технологије:

 1. смер Рачунарска техника 6 предмета на адреси Катедри за Информационе технологије и Рачунарске технике, телекомуникације и аутоматике:
  http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/course/index.php
 2. смер Електроенергетика 4 предмета на адреси:
  http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=9

MOODLE  систем лабораторије за Рачунарску технику:
-    смер Рачунарска техника 5 предмета на адреси: http://csl.tfc.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=4

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 296 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 1.9 MB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 47 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 44 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 104.5 KB)
Табела 5.4: Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета (docimage 204.5 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 121.7 KB)

Блок табела 5. 1 Студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство са изборним подручјем-модулима: Електроенергетика и Рачунарско инжењерство. (docimage 33.5 KB)

Уз Стандард 7:
Табела 7.1: Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (docimage 30.5 KB)

Уз Стандард 8:
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту (docimage 221.5 KB)
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму (docimage 34.5 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 70 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 91 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 155 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 195 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 354 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 153.5 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1а: Додатак дипломи Модул Електроенергетика (pdfimage 4.8 MB)
Прилог 4.1б: Додатак дипломи Модул Рачунарско инжењерство (pdfimage 3.9 MB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.1: Распоред часова (pdfimage 2 MB)
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 1.5 MB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 230.7 KB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage 2.4 MB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 1.5 MB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css