Повратак

Књига ментора - Maricic M. Aleksa (78.5 k)


Презиме, средње слово, име Маричић М. Алекса
Звање редовни професор
Ужа научна област Физика
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 1995 Технички факултет Чачак Физика
Докторат 1984 ЦМС Универзитет у Београду Физика материјала
Диплома 1969 Природно-математички фак. Београд Физика
Списак дисертација у којима је наставник ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.Б Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена
1. Утицај структурних трансформација на својства аморфних магнетнихматеријала значајних за примену у електротехници Митровић, Срећко, Небојша   2. фебруар 1999. год.
2. Добијање и акумулирање водоника конверзијом сунчеве енергијеу електричну Миловановић, Недељко, Видоје   4. април 2005. год.
3. Утицај синтезе и структуре електронске керамике на функционална својства електронских компоненти Ђорђевић, Гојко, Наташа   20. јун 2006. год.
4. Синтеза и својства диелектричне керамике система MgO-TiO2 Петровић, Велимир, Вера   19. октобра 2007. год.
5. Утицај параметара синтезе на електрична и магнетна својства аморфног праха никла и молибдена Рибић-Зеленовић, Јосип, Ленка   27. децембар 2007. год.
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
1. S. P. Alisova, P. V. Budberg, R. Dimitrijević, A. Maričić, N. Mitrović, P. M. Nikolić, S. V. Pan, M. M. Ristić, R. Simeunović, and M. V. Šušić, “Crystallization of Amorphous Metallic Alloys”, Technical Faculty Čačak and Institute of Technical Science of SASA, Čačak, 2000. 14
2. S. Djukić, R. Simeunović, and A. Maričić, ”The Influence of Structural Changes on Electrical and Magnetic Properties Co84Fe5.3Si8.2B4.2 Amorphous Alloy”, Science of Sintering, Vol. 37, No. 3, 2005, pp. 231-235. 23
3. A.Maričić, D.Minić, T. Zak ,Influence of the changes of free electron density on electrical and magnetic properties of the Co70Fe5Si10B15 amorphous alloy, Science of Sintering, Vol. 36, No. 3, 2004, pp. 197-203. 23
4. L.Ribić, L.Rafailović, A.Maričić M.Spasojević,: Correlation between the electron state density and the electrical resistivity in the nanostructured powder of the Ni-Mo alloy , Journal of optoelectronics and advanced materials, Vol. 9 (699), 2007, pp. 2681- 2685. 23
5. R. Simeunović, A. M. Maričić et al, “The Effect of Pressing Pressure on the Magnetic Properties of Amorphous Co80Ni20 Alloy Powder”, Science оf Sintering, Vol. 38, 2006, pp. 283-286. 23
6. A.Maričić: Metod for Researching Structural Transformations in Unstable Metall Systems, Science of Sintering  26(3), (1999) p.315-319. 23
7. A.Maričić, M.Ristić: Corelation Betwen the Crystallization Process and Change in Thermoelectromotive Force for Amorphous Alloy Fe89,8Ni1,5 Si5,2 B3  C0,5 , Science of Sintering, 35 (2003) p.31-36. 23
8. A.Maričić, M.Spasojević, L.Rafailović, V.Milovanović and L.Ribić: Hydrogen Absorption and Desorption Kinetics in Nickeland Cobalt Alloy Powerd, Materials Science Forum, Vol.  453, (2004) p.411-415 33
9. N. Mitrovi}, R. Simeunović, A. Maričić, and B. Jordović, “Synthesis, Preparation and Properties of New Fe-based Soft Magnetic Amorphous Alloys with a Large Supercooled Liquid Region”, Materials Science Forum, Vol. 453, (2004) p. 367-374. 33
10. A. Kalezi}-Gli{ovi}, L. Novakovi}, A. Mari~i}, D. Mini}, and N. Mitrovi}, “Investigation of Structural Relaxation, Crystallization Process and Magnetic Properties of Fe-Ni-Si-B-C Amorphous Alloy”, Materials Science and Engineering B, vol 131 (2006), p.45-48. 22
11. D.Minić, A.Maričić, R.Dimitrijević, M.Ristić: Structural changes of Co70 Fe5 Si10 B15 Included During Heating, Journal of Alloys and Compounds 430 (2007) p.241-245 21
12. A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić and R. Simeunović, "Magnetoimpedance Effect in Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Metallic Glass Ribbons", Materials Science Forum , Vol. 555, 2007, pp. 533-538.                                                                 33
13. Lj. Vulićević, N. Ivanović, A. Maričić, M. Srećković, S.Vardić, M. Plazinić , Ž. Tomić, "Hidrothermal Treatment of Electrochemically Sznthesised Nanocrystalline Magnetic Iron Oxide Powder", Science of Sintering , Vol. 39, 2007, pp. 85-91 23
14. A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić, S. Đukić, R. Simeunović, “Study of Stress-annealing Enhancement of Magnetoimpedance Effect in Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Metallic Glass Ribbons”, Acta Physica Polonica, Vol. 113 (1), 2008, pp. 103-106. 23
15. L. Ribić-Zelenović, M. Spasojević, A. Maričić, M.M.Ristić, “Characteristics of Electrochemically Obtained Ni96.7Mo3.3 Alloy Powder, Journal of optoelectronics and advanced materials, Vol. 10 (6), 2008, pp. 1384-1389.    23
16. A.Kalezić-Glišić, A.Maričić, N.Mitrović, R.Simeunović, M.Spasojević: Mechanical Strain and Temperature Annealing Effect on Structural Felaxation Knitics of the Fe89,8Ni1,5 Si5,2 B3  C0,5 Amorphous Alloy Journal of Optoelectronics and Advanced Materials Vol.10. No.3. (2008), p.504-507. 23
17. L.Ribić, L.Rafailović, M.Spasojević, A.Maričić: Corelation Betwen Electron State Density Change and the Electronical Resistivity and Magnetic Premeability Changes in the Nanostructured powerd of the NiMo Alloy, Physica B 403 (2008) 2148-2145. 23
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата      200
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе          62
Тренутно учешће на пројектима Домаћи      2 Међународни    1
Усавршавања     1.Пољска Краков 1986; 2. USA Honolulu 2005
Други подаци које сматрате релевантним

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css