Повратак

Књига ментора - Saric T. Andrija (58.5 k)


Презиме, средње слово, име Сарић Т. Андрија
Звање Редовни професор
Ужа научна област Електроенергетски системи
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2006 Технички факултет у Чачку Електроенергетика
Докторат 1997 Електротехнички факултет у Београду Електротехника
Диплома 1988 Електротехнички факултет у Београду Електроенергетика
Списак дисертација у којима је наставник ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.б. Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена
         
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
Р.б.   М
1 A. M. Stanković, A. T. Sarić and M. Milošević, ”Identification of Nonparametric Dynamic Power System Equivalents with Artificial Neural Networks”, IEEE Trans. on Power Systems, No. 4, 2003, pp. 1478-1486. 22
2 A. M. Stanković and A. T. Sarić, ”Transient Power System Analysis with Measurement-Based Gray Box and Hybrid Dynamic Equivalents”, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 19, No. 1, 2004, pp. 455-462. 22
3 A. T. Sarić and A. M. Stanković, ”Model Uncertainty in Security Assessment of Power Systems”, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 20, No. 3, 2005, pp. 1398-1405. 22
4 A. T. Sarić and A. M. Stanković, ”An Application of Interval Analysis and Optimization to Electric Energy Markets”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 21, No. 2, 2006, pp. 515-523. 22
5 A. T. Sarić and A. M. Stanković, ”Integration of Equation and Signal-based Models in Transient Analysis of Electric Energy Systems”, IEEE Trans. on Circuits and Systems I, Vol. 53, No. 7, 2006, pp. 1589-1596. 22
6 A. T. Sarić and A. M. Stanković, ”Applications of Ellipsoidal Approximations to Polyhedral Sets in Power System Optimization”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 23, No. 3, 2008, pp. 956-965. 22
7 A. T. Sarić and M. S. Ćalović, ”Fuzzy Multi-Objective Decisions in the Problem of Optimal Distribution Load Flow”, Electric Power Systems Research, Vol. 58, 2001, pp. 1-9. 23
8 A. T. Sarić, M. S. Ćalović and M. B. Djukanović, ”Advanced Voltage Dependent Dynamic Programming Algorithm for the Optimization of Shunt Capacitors in Radial Distribution Systems”, European Trans. on Electrical Power - ETEP, Vol. 11, No. 4, 2001, pp. 257-265. 23
9 M. S. Ćalović and A. T. Sarić, ”An Integrated Fuzzy Concept for Multi-Objective Capacitor Placement Optimization in the Distribution Networks”, Electric Power Components & Systems, Vol. 30, No. 9, 2002, pp. 947-966. 23
10 A. T. Sarić, M. S. Ćalović and V. C. Strezoski, ”Fuzzy Multi-Objective Algorithm for Multiple Solution of Distribution Systems Voltage Control”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 25, No. 2, 2003, pp. 145-153. 23
11 A. T. Sarić and R. M. Ćirić, ”Multi-Objective Integration of Real-Time Functions in Distribution Management System”, Int. Jounal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 25, No. 3, 2003, pp. 247-256. 23
12 A. T. Sarić and R. M. Ćirić, ”Integrated Fuzzy State Estimation and Load Flow Analysis in Distribution Networks”, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 18, No. 2, 2003, pp. 571-578. 23
13 A. T. Sarić and M. S. Ćalović, ”Integrated GA-Fuzzy Multi-Objective Model for Centralized Volt/Var Control in Distribution Systems”, Electric Power Components & Systems, Vol. 33, No. 9, 2005, pp. 1039-1055. 23
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 32
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 17
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 4 Међународни 1
Усавршавања Northeastern University, Boston, MA, USA 2001/2002,
2004,2005, 2006,Siemens, Minneapolis, USA, 2006
Други подаци које сматрате релевантним
Члан Матичног научног одбора за енергетику и рударство Министарства науке и заштите животне средине (у периоду 2007-2010. година), Одбора за науку, образовање, менаџмент и развој Регионалне привредне коморе Краљево (од 2003. године) и Стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу (у периоду 2007-2010. година).
Рецензент је у више међународних часописа, као што су: IEEE Trans. on Power Delivery, IEEE Trans. on Power Systems, IEEE Trans. on Neural Networks, IET Generation, Transmission and Distribution, EPES и други, као и домаћем часопису Електропривреда.

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css