КЊИГА МЕНТОРА

Р.Б. Презиме, средње слово, име Звање Назив установе у којој је запослен
са пуним радним временом
1 Петровић Б. Предраг Ванр. проф. Технички факултет, Чачак
2 Сарић Т. Андрија Ред. проф. Технички факултет, Чачак
3 Драгићевић М. Снежана Ванр. проф. Технички факултет, Чачак
4 Мијаиловић Р. Владица Ванр. проф. Технички факултет, Чачак
5 Маричић M. Алекса Ред. проф. Технички факултет, Чачак
6 Митровић С. Небојша Ред. проф. Технички факултет Чачак
7 Јордовић А. Бранка Ред. проф. Технички факултет, Чачак
8 Вулићевић М. Љубомир Ред. проф. Технички факултет, Чачак
9 Ђукић Р. Слободан Ванр. проф. Технички факултет, Чачак

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css