Повратак


Презиме, средње слово, име Алексић С. Обрад
Звање редовни професор (научни саветник)
Ужа научна област ТЕХНОЛОГИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2004 Електротехнички факултет Београд Технологија електротехничких материјала
Докторат 1986 Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду Наука о материјалима
Диплома 1977 Електротехнички факултет Београд Технологија електротехничких материјала
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета          ВУ   Друга ВУ
1. Савремене технологије електротехничких материјала ТФ Чачак       
Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
    М
1. M.V.Nikolić, K.M.Paraskevopoulos, O.S.Aleksić, T.T.Zorba, S.M.Savić, V.D.Blagojević, D.T.Luković, P. M.Nikolić, Far infrared reflectance of sintered nickel-manganite samples for negative temperature coefficient thermistors, Mat. Research Bull. 42 (2007) 1492-1498. 22
2. S.M.Savić, O.S. Aleksić, M. V. Nikolić,  D.T. Luković,  V.Ž.Pejović, P.M. Nikolić, Thermal diffusivity and electron transport properties of NTC samples obtained by photoacoustic method, Mat. Sci. Eng. B, 131 (2006), 216-221. 22
3. S.M. Savić, O.S. Aleksić, P.M. Nikolić, D. T. Luković, "Geometrical and electrical properties of NTC        polycristalline thermistors vs. changes of sintering parameters, Sci. Sinter.38 (2006) 223-230. 23
4. O.S Aleksic, S.M. Savic, M. D Lukovic, K.T. Radulovic, V.Z. Pejovic,"Segmented Thermistors Printed by NTC Nanometric  Paste and Applied in Volume Air-Flow Sensors", Materials Science Forum, 518 (2006), 247-252. 23
5. O. S. Aleksić, P. M. Nikolić, D. Luković, S. Savić, D. Vasiljević-Radović, K. Radulović, L. Lukić, A. Bojičić, D. Urošević, Investigation of thermal diffusivity of thick film NTC layers obtained with the photoacoustic method, Journal de Physique IV, France, 125, (2005), 431-433. 22
6. O. S. Aleksić, P. M. Nikolić, K. M. Paraskevopoulos, “ Volume air flow sensors  based on NTC thick film segmented thermistors“ Microelectronics International  V23, No 3 (2006) 14-18 22
7. О.S.Aleksić,V.Dj.Marić, Lj.D.Živanov, A.B.Menićanin, “A Novel Aproach to Modeling and Simulation of  NTC Thick Film Segmented Thermistors “,  IEEE SJ, Vol. 7, No 10, 2007, pp 420-8. 22
8. O.S.Aleksić, B.M.Radojčić, R.M.Ramović, ”Modeling and Simulation of NTC Thick Film Thermistor Geometries”, Microelectronics International, Vol. 24.,No 1. 2007., pp. 27-34. 22
9. O.S.Aleksić, P.M.Nikolić, D.Luković, K.Radulović, D.Vasiljević-Radović, P.Nikolidis, “ Investigation od the Thermal Diffusivity for Thick Film NTC Layers by Photoacoustic Technique “, Microelectronics International, 21,  2004, pp 10-14. 22
10. V.Marić, O.Aleksić, Lj. Živanov: “Design and simulation of thick film thermistors using commercial simulation tools”, IEEE-MIEL 2006, 25th International Conference on Microelectronics, 14-17 May 2006,  Belgrade,  Proces. pp. 479-482 33
11. O.Aleksić, B.Radojčić, R.Ramović: “Electrode effect on NTC planar thermistor volume resistivity” Proces. of IEEE- MIEL25th International Conference on Microelectronics 14-17 May 2006,  Belgrade, pp. 619-622 33
12. V.Marić, M. Luković, Lj. Živanov, O.Aleksić: “Analysis of effects of dielectric and material characteristics on the performance of thick film thermistors using commercial software tools”, IMTC 2006, Sorento, Italy, 24.-27.04.2006, pp. 2179-2183 33
13. V. D. Desnica, L. D. Zivanov, O. S. Aleksic, M. D. Lukovic, M. D. Nimrihter, Comparative characteristics of thick film  integrated LC filters, Instrumentation and measurement, IEEE Transactions on Measuring and Measurement Technology, 51 (2002) 570-576 22
14. O. Aleksic, V. Desnica, M. Lukovic, L. D. Zivanovov, Thick film symmetrical EMI LC cells, Microelectronics International 19 (2002) 19-25. 22
15. B. S. Zlatkov,  E.  Griesmayer,  H.  Loibl, O.S.Aleksić, H.  Danninger, C. Gierl, and   L.S.Lukić, “ Recent Advances in PIM Technology I.“, Science of Sintering, Vol. 40    (2008), pp 79-88. 23
16. S.M.Savić, M.V.Nikolić, O.S.Aleksić, M. Slankamenac, M. Živanov,P. M. Nikolić, ’’ Intrinsic Resistivity of Sintered Nickel Manganite vs. Time and Density“,  Science of Sintering, Vol. 40, No 1(2008) 27-32. 23
17. S.M. Savić, G.M. Stojanović, M.V. Nikolić, O.S. Aleksić, D.T. Luković Golić, P.M. Nikolić, ”Electrical and transport properties of nickel manganite obtained by Hall efect measurements”, Materials in Electronics, doi: 10.1007/s10854-008-9710-5 (2008) pp. 1-6 23
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата  са SCI листе  >30                            
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе  79                                                        
Тренутно учешће на пројектима Домаћи    2 Међународни     1
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
Ментор или коментор на 8 магистарских теза и 7 докторских дисерт.
 

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css