ПовратакИме, средње слово, презиме

Сања В. Антић

ЈМБГ

1908976787833

Звање

Асистент приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 2001.год.

Ужа научна односно уметничка област

Аутоматско управљање, Електромоторни погони

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2001.

Технички факултет у Чачку

Општа електротехника и Електроника

Диплома

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Основи електротехнике 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

5,5

2.

Основи електротехнике 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

5,5

3.

Аутоматско управљање

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

4

4.

Електромоторни погони

Електротехн. и рач. инж, ОАС

4

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Сања Миленковић, Радојка Крнета, ”Примена дигиталног опсервера стања у естимирању  параметара динамичког модела једносмерног мотора”, 48. ETRAN конференција, свеска I, комисија за Аутоматику,Рачунарско управљање системима, стр.45, ТФ – Чачак, 6 - 10. јун 2004

2.

Радојка Крнета, Сања Миленковић,”Serial Antiresonance Compensator with Notch Filter”, Symposium of Electronics and telecomunications «ETC 2004», October 22-23, Timisoara, Scientific Bulletin of  the «Politehnica»University of Timisoara, Romania, Transactions on Electronics and Communications, Tom 49(63), Fascicola 1, 2004, ISSN 1583-3380

3.

Сања Миленковић,Радојка Крнета, Данило Стојановић,”The model analysis of the electromotor drive system with torsion load”,Scientific bulletin of the »Politehnica« University of Timisoara,Romania, Transactions on Power Engineering, Proceedings of 5th International power systems conference, Timisoara, November 2-4, 2005.

4.

Радојка Крнета, Сања Миленковић, ”Серијски антирезонантни компензатор са дигиталним филтром”, 49. ETRAN конференција, свеска I,комисија за Аутоматику, Рачунарско управљање системима, стр.254-257, Будва,5-10 јун 2005

5.

Radojka Krneta, Sanja Antić, Danilo Stojanović, ''Recursive Least Squares Method in Parameters Identification of DC Motors Models'',Facta Universitatis (Niš), Ser: Elec. Energ. vol. 18. no. 3, December 2005,467-478

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css