ПовратакИме, средње слово, презиме

Милан Љ. Балтић

JMБГ

0202984780038

Звање

сарадник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од. 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Сигнали и системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

    2008.

Технички факултет у Чачку

Сигнали и системи

Диплома

   2007.

ЕТФ Београд

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Сигнали и системи

 

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

7

2.

Дигитална обрада сигнала

 

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3

3.

Управљачки рачунарски системи

 

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3

4.

Микроконтролерски системи

 

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

5.

Дигитални системи управљања

 

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css