ПовратакИме,средње слово, презиме

Јелена Ч. Баралић

ЈМБГ

0511970788411

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 2007. год.

Ужа научна односно уметничка област

Производно машинство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет, Чачак

Магистратура

2003.

Машински факултет, Крагујевац

Производно машинство

Диплома

1995.

Машински факултет, Крагујевац

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Нацртна геометрија

Техника и информатика,  ИАС

1

2.

Техничко цртање и моделирање

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

7

3.

Технолошки процеси

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС

4

4.

Техничко цртање и моделирање

Инжењерски менаџмент, ОАС

4

5.

Технолошки процеси

Предузетнички менаџмент, ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

4

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Б. Недић, Ј. Баралић, Специфичности обраде абразивним воденим млазом, ИМК-14, број (26-27), 1-2/2007, (113-120)

2.            

Б. Недић, Ј. Баралић, Утицај параметара обраде абразивним воденим млазом на квалитет обрађене површине, 34. JUPITER Конференција, Машински факултет Београд, Београд, 04.-05. јун 2008. (369-374)

3.            

Б. Недић, Ј. Баралић, Обрада абразивним воденим млазом и квалитет обрађене површине, SERBIATRIB, Kрагујевац, 20.-21. јун. 2007

4.            

Ј. Баралић, С. Радоњић, Б. Недић, Утицај хабања цеви за усмеравање млаза на квалитет обрађене површине

5.            

Б. Недић, Ј. Баралић, Обрада абразивним воденим млазом, основни појмови и модели

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css