ПовратакИме,средње слово, презиме

Maрија Д. Благојевић

ЈМБГ

2208984787852

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Примењена информатика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет, Чачак

Примењена информатика

Диплома

2007.

Технички факултет, Чачак

Информационе технологије

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Методика технике и информатике

Техника и информатика,  ИАС[1]

1,66

2.

Докимологија

Техника и информатика,  ИАС

1,66

3.

Методика информатике

Техника и информатика,  ИАС

0,66

4.

Увод у програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС[2],

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

6

5.

Савремене софтверске архитектуре

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

2

6.

Интелигентни системи

Информационе технологије, ОАС

1

7.

Интернет програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

3

8.

Веб технологије

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Упоредни преглед и анализе програмских језика кроз 12 аспеката ИТ, дипломски рад

2.            

Марија Благојевић, Весна Милић, Један пример трансформације класичних уџбеника у електронске материјале за учење, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у образовању, Чачак, 9-11 мај 2008.

3.            

Владе Урошевић, Марија Благојевић, Упоредни преглед и анализе програмских језика кроз 12 стандардизованих аспеката ИТ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у образовању, Чачак, 9-11 мај 2008.

4.            

Мини збирка тестова из програмских језика у ИТ, материјал постављен на систем за е-учење, http://itlab.tfc.kg.ac.yu/moodle, курс Информационе технологије, 2008.

5.            

Марија Благојевић, Владе Урошевић, Електронско учење као подршка извођењу наставе из програмских језика, Етран, 52. конференција, Палић, 8-12 јуни 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавање

Уписане докторске студије[1] Дипломске академске (интегрисане) студије

[2] Основне академске студије


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css