Повратак                                 

Име,средње слово, презиме

Maja M. Божовић

ЈМБГ

0405980787818

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Информационе технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет, Чачак

Информационе технологије

Диплома

2008.

Технички факултет, Чачак

Информационе технологије

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Електронско учење

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

1,5

2.

Базе података

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

10

3.

Рачунарске симулације и анимације

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

1

4.

Интелигентни системи

Информационе технологије, ОАС

1

5.

Електронско пословање

Информационе технологије, ОАС

2

6.

Алати и технологије за електронско учење

Електротехн. и рач. инж, ДАС[1]

0,25

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Krneta, R., Milošević, D., Božović, M. „Structuring M.Sc. curriculum in e-Learning“, XIV Skup TRENDOVI RAZVOJA: „Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija“, TREND 2008, Zbornik radova, Workshop „Development of M.Sc. curricula in the framework of TEMPUS“, Kopaonik, mart, 2008, str. 177-180.

2.            

Mилошевић, Д., Божовић, М. „Креирање OAE туторијала применом алата Camtasia Studio“, Конференција ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у Обрзовању ТИО, Зборник радова, Чачак, мај, 2008, стр. 429-434.

3.            

Митровић, А., Милошевић, Д., Божовић,М. „Креирање CATIA туторијала применом алата Adobe Captivate“, “, Конференција ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у Обрзовању ТИО, Зборник радова, Чачак, мај, 2008, стр. 450-455.

4.            

Božović, M., Milošević, D. „Building OAE Tutorial by Applying Camtasia Studio Tool“, The 8th International Conference On Technical Informatics 5-6 June 2008 (prihvaćeno)

5.            

Митровић, А., Никшић, П., Милошевић, Д., Божовић, М. „Креирање туторијала за израду модела вратила у програму CATIA применом алата Adobe Captivate“, XXXIV JUPITER Конференција, Београд 4-5 јун 2008 (прихваћено)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Уписане докторске студије[1] Дипломске академске студије


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css