Повратак


Презиме, средње слово, име Чабрић Д. Бранислав
Звање редовни професор
Ужа научна област Физика кондензоване материје
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2002 ПМФ Крагујевац Физика кондензоване материје
Докторат 1985 ПМФ Београд Физика чврстог стања
Диплома 1968 ПМФ Београд физика
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета          ВУ   Друга ВУ
1. Кристализација ТФ Чачак       
2. Физика и техника соларне енергетике ТФ Чачак  
Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
    M
1. B. Čabrić, Lj. Ristovski, G. Davidović: Localized excitations in polymer chain with an istopically substituted host, Z. Phys. B, 53, 79-82 (1983). 22
2. B. Čabrić, T. Pavlović, B. Žižić: Crystallization in a laboratory furnace, J. Appl. Cryst., 27, 199 (1994). 21
3. B. Čabrić, N. Danilović, B. Žižić: A crystallization cooler in a chamber furnace. J. Cryst. Growth, 169, 199 (1996). 22
4. B. Čabrić, T. Pavlović, B. Žižić: Obtaining crystals in a crucible furnace. J. Appl. Cryst., 29, 745 (1996). 21
5. B. Čabrić, M. Kovačević, T. Pavlović: Crystallization in a chamber furnace, J. Appl. Cryst. 30, 512(1997). 21
6. B. Čabrić, T. Pavlović: Crystallization bench, J. Appl. Cryst., 33,  387 (2000). 21
7. B. Cabric, A. Janicijevic: Cooler for obtaining crystals in a crucible furnace, J. Appl. Cryst. 36, 950 (2003). 21
8. B. Cabric, A. Janicijevic: A laboratory furnace for obtaining crystals, J. Appl. Cryst. 37, 675 (2004). 21
9. B. Cabric, T. Pavlovic: Cooler for obtaining crystals, J. Appl. Cryst. 38, 571 (2005). 21
10. B. Cabric, A. Janicijevic: Crystallization shelf, J. Appl. Cryst. 40, 391 (2007). 21
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата  40
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе    33
Тренутно учешће на пројектима Домаћи    2 Међународни     0
Усавршавања                                                      
Универзитет у Дрездену, ДР Немачка (1985) ,
Универзитет у Штутгарту, СР Немачка (1986)
Универзитет у Познању, Пољска (1988 ),
Калифорнијски универзитет у Лос Анђелесу, САД (2001) ,
Калифорнијски универзитет Беркли, САД (2007)
 Други подаци које сматрате релевантним                        
Више од 130 чланака у стручно-педагошким и научно-популарним часописима, од тога преко у иностраним домаћим часописима.
 

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css