Повратак


Презиме, средње слово, име Ћирић Р. Раде
Звање Научни сарадник,
Ужа научна област Електроенергетика
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2007 Електротехнички факултет у Београду Електроенергетика
Докторат 2000 Факултет техничких наука у Новом Саду Електроенергетски системи
Диплома 1987 Факултет техничких наука у Новом Саду Електроенергетика
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета ВУ Друга ВУ
1 Интеграција обновљивих извора у дистрибутивни систем ТФ Чачак ЕТФ Београд
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
    M
1 D. S. Popović and R. M. Ćirić, ”A Multi-objective Algorithm for Distribution Networks Restoration”, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 14, No. 3, 1999, pp. 1134-1141. 22
2 R. M. Ćirić, A. P. Feltrin, and L. F. Ochoa, ”Power Flow in Four-Wire Distribution Networks – General Approach”, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 18, No. 4, 2003, pp. 1283-1290. 22
3 A. T. Sarić and R. M. Ćirić, ”Multi-Objective Integration of Real-Time Functions in Distribution Management System”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 25, No. 3, 2003, pp. 247-256. 23
4 R. M. Ćirić, L. F. Ochoa, A. Padilla-Feltrin, and H. Nouri, ”Fault Analysis in Four-Wire Distribution Networks”, IEE Proc. C – Generation, Transmission, and Distribution, Vol. 152, No. 6, 2005, pp. 977-982. 23
5 A. T. Sarić and R. M. Ćirić, ”Integrated Fuzzy State Estimation and Load Flow Analysis in Distribution Networks”, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 18, No. 2, 2003, pp. 571-578. 23
6 R. M. Ćirić, D. S. Popović, ”Multi-Objective Distribution Network Restoration Using Heuristic Approach and Mix Integer Programming Method”, Int. Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 22, Issue 7, 2000, pp. 497-505. 23
7 R. M. Ćirić, L.F.Ochoa, and A. P. Feltrin, ”Power Flow in Distribution Networks with Earth Return”, Int. Journal of Electrical Power & Energy System, Vol. 26, No. 5, 2004, pp. 373-380. 23
8 D. L. Milanese and R. M. Ćirić, “A New Method for Real Time Computation of Power Quality Indices Based on Instantaneous Space Phasors”, Electric Power Systems Research, Vol. 77, No. 1, 2007, pp. 93-98. 23
9 R. M. Ćirić and N. LJ. Rajaković, ”Restoration of Radial Distribution Networks”, European Transactions on Electrical Power (ETEP), Vol. 7, No. 1, 1997, pp. 27-33. 23
10 R. M. Ćirić and D. S. Popović, "Distribution Network Restoration Using Mix Integer Programming Method”, European Transactions on Electrical Power (ETEP), Vol. 10, No. 1, 2000, pp. 37-43. 23
11 R. M. Ćirić, A. P. Feltrin, and I. F. E. D. Denis ”Observing the Performances of Distribution Systems with Embedded Generators”, European Transactions on Electrical Power (ETEP), Vol. 14, No. 6, 2004, pp. 347-359. 23
12 V. V. Terzija, R. M. Ćirić, and H. Nouri, ”A New Iterative Method for Fault Current Calculation with Models Arc Resistance at the Fault Location”, Electrical Engineering, Springer Berlin, Vol. 89, No. 2, 2006, pp. 157-165. 23
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 15
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 13
Тренутно учешће на пројектима Домаћи - Међународни 1
Усавршавања - University of the West of England, Bristol, UK,  2001;
- UNESP Ilha Solteira, SP, Brasil, septembar 2001/ septembar 2002,
- Research Institute CIDAE - University of Mondragon, Spain, oktobar 2003- januar 2004.
Други подаци које сматрате релевантним: Помоћник покрајинског секретара за науку и технолошки развој, Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине од 2005 године.

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css