Повратак


Презиме, средње слово, име Чукалевски В. Нинел
Звање Научни саветник
Ужа научна област Електроенергетски системи
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2003 Институт Михаило Пупин Електроенергетика
Докторат 1990 Електротехнички факултет у Београду Електротехника
Диплома 1972 Електротехнички факултет у Београду Електроенергетика
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета ВУ Друга ВУ
1 Примена информационих технологија у електроенергетици ТФ Чачак  
2 Примена информационих технологија у електроенергетици   ЕТФ Београд
Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
    M
1 N. Čukalevski, J. Medanić, and M. Ćalović, “Power Mismatch Detection and Estimation for Emergency Control“, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. PWRS-2, No. 1, 1987, pp. 78-84. 22
2 N. Čukalevski, M. Ćalović, and J. Medanić, “Dynamic Observer-Based Power System Emergency Control“, Int. Journal on Electrical Power & Energy Systems, Vol. 8, No 3, 1986. 23
3 N. Čukalevski, “Data Warehouse for the Regional Transmission Control Centre“, 6th International Workshop on Electric Power Control Center (EPCC), Opio France, June 10-13, 2001. 33
4 J. Bogas, N. Čukalevski, O. Gjerde, G. Mellinger, N. Mijušković, L. Oroszki, U. Spanel, K. Walve, and G. Weiss, “System Restoration in a Liberalized Environment“, 2003 CIGRE/IEEE International Symposium on Quality and Security of Electric Power Delivery Systems, Montreal, October 8-10, 2003, pp. 170-175. 33
5 T. Kostić and N. Čukalevski, “Data Exchange Issues within the Power System Operation and Control Environment“, 2005 CIGRE/IEEE International Symposium, San Antonio, October 5-7, 2005, pp. 290-298. 33
6 I. Arnott, N. Singh, T. Rusin, A. Bose, N. Čukalevski, and J. LaGrange, “Frequency Control in a Market Environment“, CIGRE Conference, SC39 Session, Paris, France, August 2002. 33
7 J. Trhulj, G. Jakupović, M. Stojić, and N. Čukalevski, “Real-Time Power System State Estimator within the National Control Centre of Serbia“, 2005 EUROCON International Conference on Computer as a Tool, Vol. 2, 2005, pp. 1473-1476. 33
8 P. Roche, J. Amarante, N. Čukalevski, and K. Lindstrom, “Improving Resilience in Power Control Centres'', Electra, No. 211, 2003, pp. 35-45. 23
9 N. Čukalevski, G. Jakupović, M. Stojić, J. Trhulj, D. Vlaisavljević, and B. Filipović, “EAI within Control Centre-Integration of Legacy SCADA/AGC system with Network Applications“, 8th Electric Power Control Centre (EPCC-8) Workshop, June 6-8, 2005, Les Diablerets, Switzerland. 33
10 P. Roche, J. Amarante, N. Čukalevski, and K. Lindstrom, “Improving Resilience in Power Control Centres“, Technical Brochure TB 243, CIGRE, 2004, Paris, France. 33
11 N.Čukalevski, Y. Logeay, and G. Schaffer, “Scenarios for Dispatcher Training Simulators“, Electra, No. 141, 1992, pp. 93-103. 24
12 Y. Logeay, A. Bose, N. Čukalevski, and E. Handschin, “Requirements for a New Generation of Simulators to Train Dispatchers in a Changing Control Environment“, Electra, No. 167, 1996. 24
13 N. Čukalevski, and A. Johannson, “Existing Competence Requirements and Training for Control Room Personnel“, Electra, No. 171, 1997, pp. 101-115. 24
14 N. Čukalevski, and H. Jones, “Power System Operator Training Program Design, Development and Utilization“, Electra, No. 187, 1999, pp. 117-131. 24
15 N. Čukalevski, O. Gjerde, K. Lindstrom, and N. Singh, “Data Exchange Between the Electricity Supply Industry Actors“, Electra, No. 191, 2000, pp. 85-99. 24
16 G. Krost, S. Allamby, J. Bogas, A. Carrano, N.Čukalevski, O. Gjerde, and H. Jones, “Impact of Operator’s Selection and Training on Power System Performance“, CIGRE Conference, Session SC-39, Paris, 1998, paper No. 39-102, pp. 1-7. 33
17 N. Čukalevski, et al, “The Data Warehouse for the Multiple Control Centers Transmission System Operator“, CIGRE Conference, SC C2 Session, Paris, France, 2004. 33
18 T. Papazoglou, G. Krost, N. Čukalevski, et al, “Impact of Existing and Innovative Control Center Technologies on System Operators’ Performance“, CIGRE Conference, SC C2 Session, Paris, France, 2006. 33
19 А. Ковачевић и Н. Чукалевски, Развој клијент-сервер система коришћењем DBMS Оracle, ВЕТШ, Београд, 2006. 43
20 N. Čukalevski, Y. Logeay, and G. Schaffer, “Scenarios for Dispatcher Training Simulators", CIGRE Conference, SC-39, Power System Operation and Control, Colloquium, Montreal, Canada, 10-14, 1991, pp. 25-30. 33
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 12
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 2
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 2 Међународни: 1
Усавршавања САД, 1983.
Други подаци које сматрате релевантним:
Члан Матичног научног одбора за енергетику и рударство Министарства науке (у периоду 2007-2010. година).
Члан Колегијума Националног програма енергетске ефикасности (МНТР)
Члан радних група: WGC2.01 i WGC2.03 међународне организације Cigre (Paris)
Члан међународне организације IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), Power Engineering Society (PES) од 1986. и Computer Society од 2000.

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css