ПовратакИме, средње слово, презиме

Нада Ж. Дамљановић

ЈМБГ

0202975787828

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 2003. год.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет у Чачку

Математика

Магистратура

2007.

Математички факултет у Нишу

Математика

Диплома

2002.

Математички факултет у Београду

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Математика 1

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

6

2.

Математика 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

4

3.

Математика 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

4

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

N. Damljanović, Idempotentni poluprsteni, magistarska teza, PMF u Nišu, 2007.

 

M. Žižović,M. Stevanović, D. Đurčić,  V. Lazarević, A. Šebeković, N. Damljanović, R. Nikolić, Zbirka zadataka za prijemni ispit iz matematike, TFC u Čačku, 2005.

 

V. Milić, N. Damljanović, M. Žižović, Graf obezbeđenja kvaliteta donatorskih projekata, 11th International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGMENT, ICDQM-2008,  Beograd.

 

M. Ćirić, S. Bogdanović, N. Damljanović, A congruence openings of Green’s L and R relations of an idempotent semiring, Algebra colloquium, to apper.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Biće br. 4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи Алгебарске структуре и методе за процесуирање информација, број 144011

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css