ПовратакИме, средње слово, презиме

Александар М. Дамњановић

JMБГ

0502977721828

Звање

сарадник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од. 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Менаxмент информациони системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

   2008.

Технички факултет у Чачку

Индустријски менаџмент

Mагистратура

   2008.

Технички факултет у Чачку

Индустријски менаџмент

Специјализација

   2006.

Технички факултет у Чачку

Предузетнички менаџмент

Диплома

   2003.

Технички факултет у Чачку

Индустријски менаџмент

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Информационо комуникационе технологије

 

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

3,5

2.

Пословне рачунарске апликације

 

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

3

3.

Увод у информационе системе

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Информационе техенологије, ОАС

2

4.

Менаџмент информациони системи

Инжењерски менаџмент, ОАС,

2

5.

Менаџмент развојем предузећа

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

6.

Анализа информационих система

Инжењерски менаџмент, ОАС

1,33

7.

Електронско пословање

Инжењерски менаџмент, ОАС

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

8.

Информациони системи малих и средњих предузећа

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.

Дамњановић А., Грозданић Р., Цвијовић Н.,Риск менаџмент у области личног ризика појединца на финансијску несигурност,Научно- стручни скуп психолога Србије, Копаоник, 2008.

2.

Дамњановић А. Грозданић Р., Лабовић Д., ICT AS QUALITATIVE FACTOR, PRE-LOSS OBJECTIVE AND TOOL OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, 12th International Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2008,Истанбул, Turkey, 26-30 Аугуст, 2008.

3.

Дамњановић А., Грозданић Р., Функција мобилног пословања као савремени вид комуникације са крајњим клијентом, Научно- стручни скуп психолога Србије, Копаоник, 2008.

4.

Милисављевић В., Дамњановић А.,Структурирање функције квалитата – „Кућа квалитета“, ICDQM-2008, 11. Међународна конференција "Управљање квалитетом и поузданошћу",Београд, 18-19 Јун 2008.

5.

Дамњановић А., Милисављевић В., Истраживање понашања корисника, ICDQM-2008, 11. Међународна конференција "Управљање квалитетом и поузданошћу", Београд, 18-19 Јун 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css