ПовратакИме, средње слово, презиме

Ана Р. Дашић

JMБГ

1110981787815

Звање

сарадник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од. 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарска техника и Телекомуникације

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

    2008.

Технички факултет у Чачку

Рачунарска техника и Телекомуникације

Диплома

    2007.

Технички факултет у Чачку

Рачунарска техника

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Телекомуникације

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Рачунарске телекомуникације и мреже

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Савремени комуникациони системи

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Управљање на даљину

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css