ПовратакИме и презиме

Велимир Ђ. Дедић

ЈМБГ

1209968371029

Звање

доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Факултет за трговину и банкарство,

 од 2000.год.

Ужа научна, односно уметничка област

Математика, информатика и статистика

Академска каријера:

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Универзитет Браћа Карић

Математика, информатика и статистика

Докторат

2006

Универзитет Браћа Карић

Информациони системи

Магистратура

2004

Универзитет Браћа Карић

Информациони системи

Диплома

1994

Филозофски факултет Петриња

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова наставе

1.            

Интернет програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

1

2.            

WEB технологије

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

1

3.            

Електронско пословање

Информационе технологије, ОАС

1

Савремене софтверске архитектуре

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Информационе технологије, ОАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Крсмановић, Дедић Информационе технологије и системи, Универзитет Браћа Карић, 2006

2.            

Крсмановић, Дедић Информационе технологије и системи, Београдцка банкарска академија, 2006

3.            

V Dedić, S Krsmanović: E-learning experience in teaching SQL course, Mipro 2007,Opatija, maj 2007

4.            

V Dedić, S Kostić: Learning objects approach usefulness in design of a distance learning basic EMG training course, Mipro 2005, Opatija, maj 2005

5.            

Дедић, Крсмановић Инвестирање у софтвер, Strategic management 2004, Суботца, мај 2004.

6.            

Дедић, Ђуричић Microsoft Solutions Framework у развоју информационог система клиничке патолошке лабораторије, JISA Info 2003, Херцег Нови

7.            

Дедић Базе података, Универзитет Браћа Карић, 2008.

8.            

Dedic, Kostic, Krsmanovic Learning objects in medicine: A distance education course design Strategijski menadžment 2005, Vol. 10, No. 4, pp. 41-44

9.            

V Dedić, S Krsmanović: Students attitude towards virtual laboratory classes,Mipro 2006, Opatija, maj 2006

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

Међународни: 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css