ПовратакИме и презиме

Борислав С. Ђорђевић

ЈМБГ

2604964732523

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

Избор у току

Ужа научна, односно уметничка област

Рачунарска техника

Академска каријера:

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу

Рачунарска техника

Докторат

2003.

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Електротехничке науке

Магистратура

1992.

Електротехнички факултет

Универзитет у Београду

Електротехничке науке

Диплома

1989.

Електротехнички факултет

Универзитет у Београду

Електроника

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

 

Савремене софтверске архитектуре

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Информационе технологије, ОАС

2

 

Интернет програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Информационе технологије, ОАС, Техника и информатика,ИАС

1

 

WEB технологије

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Информационе технологије, ОАС, Техника и информатика,ИАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

      1.   

Djordjevic, B., Miskovic, S. (2003): “Disk Interface comparison and Operating System file-caching investigation”, Microprocessors and Microsystems, Elsevier Science Volume/Issue  27/4 pp. 181-198

      2.   

Ђорђевић, Б., Плескоњић, Д., Мачек, Н. (2004): "ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ: UNIXILINUX",Виша eлектротехничка школа, Београд 2004, ISBN 86-85081-03-3

      3.   

Ђорђевић, Б., Плескоњић, Д., Мачек, Н. (2004): "ОПЕРАТИВНИСИСТЕМИ: КОНЦЕПТИ",Виша електротехничка школа, Београд 2004, ISBN 86-85081-10-6

      4.   

Плескоњић,Д., Мачек, Н., Ђорђевић, Б.,Царић, М. "Сигурност рачунарских система и мрежа", Микро књига, Београд, 2007., ISBN: 978-86-7555-305-2

      5.   

Djordjevic, B., Milutinovic, V., Miskovic,S., Jovanovic, N. (2003): “Disk Caching for Centralized Operating Systems dedicated to PC architecture”,2003  International Conference Advances in Infrastructure for Electronic Business, Set-Associative Disk Caching for a FAT File System Science, and Education on the Internet, SSGRR 2003w L'Aquila, Italy,January 6-12,2003

      6.   

Đorđević, B., Pejakov, D. and Maček, N. (2004): "Journaling under Linux ext3 filesystem: Internal v External", IPSI-2004 VENICE,ITALY, November 10 - 15, 2004

      7.   

Đorđević, B., Mišković, S., Maček, N. and Štrbac, S. (2005): "Linux File Systems comparison: ext3 vs Reiser",IPSI-2005 Beograd, SCG, Jun 2 - 5,2005

      8.   

Đorđević, B., Pleskonjić, D., Mišković, S. and Maček, N.: (2006): "Linux File Systems comparison: 64bit Giants on the small FS", VIPSI-2006 AMALFI, Italy, March 23-26, 2006

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

Међународни:

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним:

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css