ПовратакИме, средње слово, презиме

Радмила Р.Грозданић

ЈМБГ

1603949715280

Звање

Редован професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

2001. год.

Ужа научна односно уметничка област

Економија педузетништва

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет Чачак

Економија педузетништва

Докторат

1978.

Економски факултет, Загреб

Маркетинг

Специјализација

2007.

2006.

1998.

Институт политчких наука/Министарство ек.односа са иностранством Холандије, Хаг

Економија

Економија

Магистратура

1974.

Маркетинг

Диплома

1972.

Економски факултет, Загреб

Микроекономија

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Глобализација и конкурентност

Инжењерски менаџмент, ОАС, Предузетнички менаџмент,ОАС

1

2.

Маркетинг

Инжењерски менаџмент, ОАС, Предузетнички менаџмент,ОАС, Информационе технологије, ОАС

2

3.

Економија предузетништва

Инжењерски менаџмент, ОАС, Предузетнички менаџмент,ОАС

1

4.

Предузетничка оријентација

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

5.

Основе предузетништва

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,25

6.

Интернет маркетинг

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

7.

Менаџмент односа са потрошачима

Предузетнички менаџмент, ОАС

1,75

8.

Предузетничке иновације

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,5

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Грозданић Р Радојчић М. Весић Ј.“Економија предузетништва“ Универзитетски уџбеник, ТФЧ,2006.

 ИСБН: 86-7776-0334

2.

Грозданић Р.“Предузетништво“, Универзитетски уџбеник, Технички факултет Чачак 2005, ИСБН 86-7776-016-4

3.

Грозданић Р. Нинковић Р. « Савремено занатство Србије», Национална монографија, УПС, 2007.

ИСБН: 86-86051-02-2

4.

Грозданић Р. Ђорђевић Д. “Основе економије“, Универзитетски уџбеник, Технички факултет  Зрењанин,  1999.

Д 74566412

5.

Љутић Б., Грозданић Р., Ускоковић Ј. „Бизнис план“, Приручник, ПКБ,2001, ИСБН 86-902475-1-3

6.

Грозданић Р. Пејановић М.: « Приватно јавно партнерство», Монографија, 2006. Влада САД,Биро за послове образовања и едукације, ПКС

7.

Грозданић Р Радојчић М. Весић Ј.“Предузетничка оријентација“, Приручниик, ТФЧ, 2007.

8.

Грозданић Р.“Индустријски маркетинг“, „Клијентинг“, „Интернет маркетинг“, Приручници , Технички факултет Чачак,

2003- 2007.

9.

Grozdanić R: «MITTELSTAND» and Trade i South Eastern Europe, Konrad Adenauer, Međunarodna monografija Berlin 2007., str.162, ISBN: 978-83-89443-97

10.   

Грозданић Р. Нинковић Р.: «Увођење флексибилних облика запошлајвања у радну праксу Србије», Нац. монографија УПС, 2008., ИСБН:978-86-86051-04-2, ИСБН: 978-86-6037-000-8

Збирни подаци научне и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Иностраних 3,домаћих  14

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: Да, ТФЦ

Међународни:

Усавршавања

САД, Маркетинг; Италија, Банкарство, Немачка, Маркетинг; Италија, Интернационализација МСП

Други подаци које сматрате релевантним

Аутор око 140 радова:  3 уџбеника, 3 монографије нац. значаја, 28 монографија, 9 радова у међународним часописима, 43 рада у домаћим часописима, 22 саопштења на међународним научним и експертским конференцијама, 36 саопштења на домаћим научним и експертским конференцијама, 27 приручника од којих неких са више издања, рецензент 7 књига, преводилац 2 издања. Функције: Подпредседник ЕЦСБ - Европског савета за МСП и предузетништво, члан  ЕСОМАР- Амстердам,  ИИРА- Женева, Председништва економиста Београда, Еxперт УНЕЦЕ & УН Економског и социјалног савета за развој малих предузећа - Женева,  члан Управног одбора Гарантног фонда РС( 2004), члан Савета за развој Општине Чачак, члан Националног Савета за надзор и координацију пројекта «Програм подршке развоју предузећа и предузертништва» , члан Управног одбора Оппортунитy банке, Н.Сад;  уредник едиције „Предузетништво“, Демократски издавачки центар;  Београд; Пројекти: 4 са Министарством РС, 27 са међународним организацијама, 42 са домаћим организацијама, општинама, и предузећима;  Страни језици:  енглески, руски, италијански; 72 интервјуа; Ментор у: 4 доктората, 7 магистарских, 6 специјалистичких и 42 дипломска рада 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css