ПовратакИме, средње слово,презиме

Зоран Љ. Грубишић

JMБГ

2709970710244

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“

од 2002. год

Ужа научна односно уметничка област

Економија и Финансије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2005

Факултет за трговину и банкарство

Економија и Финансије

Докторат

2004

Економски факултет,Универзитет у Београду

Економија и Финансије

Магистратура

1999

Економски факултет, Универзитет у Београду

Економија

Диплома

1994

Економски факултет, Универзитет у Београду

Економија

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Финансијски менаџмент

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,5

2.

Књиговодство и пословне финансије

Предузетнички менаџмент, ОАС, Инжењерски менаџмент, ОАС

0,5

3.

Глобализација и конкурентност

Предузетнички менаџмент, ОАС, Инжењерски менаџмент, ОАС

0,5

4.

Економија предузетништва

Предузетнички менаџмент, ОАС, Инжењерски менаџмент, ОАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Грубишић, З.,Нишавић, З. 2006. »Стабилизациони програми Међународног монетарног фонда: развој сарадње са Србијом и даље перспективе«. Економист. Савез економиста Србије и Црне Горе. Вол. 44, бр. 1. Београд, с. 88-100.

2.

Грубишић, З. 2005. «Систем и политика девизног курса данас у свету». Економски анали. Економски факултет. бр. 165. Београд, с. 55-81

3.

Грубишић, З. 2005. “Макроекономска стабилизација и структурне реформе – одрживост фискалног прилагођавања”. Економист. Савез економиста Србије и Црне Горе. Вол. 41, бр. 1. Београд, с. 178-190.

4.

Грубишић, З. 2008. Основи финансијских тржишта. Факултет за трговину и банкарство. Београд

5.

Јакшић, М., Грубишић, З. Макроекономија. Факултет за трговину и банкарство. Београд.

6.

Беговић, Б., Боројевић, Б., Грубишић, З., Крстић,Б., Тошић, В. 2004. Саобраћајне економске политике. Центар за либерално-демократске студије. Београд.

7.

Грубишић, З. 2004. »Учење примене чистог пливајућег девизног курса као начин за побољшање извозне конкурентности«, Економист, Савез економиста Србије и Црне Горе. Вол. 40, бр. 1. Београд, с. 251-261.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

2

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 1

Међународни

Усавршавања

1995, Економски факултет, Универзитет у Београду, Финансије,

1995,Европски центар за мир и развој (ЕЦПД) Финансије

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css