Повратак

Име, средње слово, презиме Денис Ф. Хелић
Звање Доцент
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када Institute for Information Processing and Computer Supported New Media, Graz University of Technology, Austria, 2001
Ужа научна односно уметничка област Мултимедија и информациони системи
Академска каријера
  Датум Институција Област
Избор у звање      
Докторат 2001 Факултет природно техничких знаности, технички универзитет Грацу, Аустрија Информациони системи
Диплома 1994 Факултет електротехнике и рацунарстава, Загреб Информациони системи
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
  назив предмета     Назив студијског програма, врста студија Часова активне наставе
1. Системи за управљање електронским учењем Техника и информатика, ДАС 1.86
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Denis Helic, Formal Representations of Learning Scenarios: A Methodology to Configure E-Learning Systems. J. UCS 13(4): 504-531
2. Denis Helic,  An Ontology-Based Approach to Supporting Didactics in E-Learning Systems. ICALT 2005: 174-176
3. Denis Helic, Hermann A. Maurer, Nick Scerbakov: Combining individual tutoring with automatic course sequencing in WBT systems. WWW (Alternate Track Papers & Posters) 2004: 456-457
4. Denis Helic, Hermann A. Maurer, Nick Scerbakov: Knowledge transfer processes in a modern WBT system. J. Network and Computer Applications 27(3): 163-190 (2004)
5. Denis Helic, Hermann A. Maurer, Nick Scerbakov: Knowledge Domains: A Global Structuring Mechanism for Learning Resources in WBT Systems. WebNet 2001: 509-514
6. Denis Helic, Hermann A. Maurer, Nick Scerbakov: Mentoring Sessions: Increasing the Influence of Tutors on the Learning Process in WBT Systems. WebNet 2001: 515-519
7. Seid Maglajlic, Denis Helic, Nick Scerbackov: A Practical Approach to Authoring Hypermedia Composites Used for Web Applications. WebNet 1999: 1336-1337
8. Denis Helic, Seid Maglajlic, Nick Scherbalov: The HC-Data Model: A New Semantic Hypermedia Data Model. WebNet 1999: 493-498
9. Denis Helic, Technical Aspects of a Phraseology E-Learning Application, In Erika Krzisnik, Wolfgang Eismann (Editors), Phraseology in Lingusitics and Other Branches of Science, Chapter , pages 339-348, Publisher: University of Ljubljana, 2007.
10. Denis Helic, Hermann Maurer, Nick Scerbakov: A Didactics Aware Approach to Knowledge Transfer in Web-based Education, In Claude Ghaoui, Mitu Jain, Vivek Bannore (Editors), Studies in Fuzziness and Soft Computing, Volume 178/2005, Chapter 9, pages 233-260, Publisher: Springer-Verlag GmbH, 2005.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни   2

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css