ПовратакИме, средње слово,презиме

Бранимир П. Инић

ЈМБГ

2404949130003

Звање

Редован професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“

од  2001.год

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент

Академска каријера

Избор у звање

Година

Институција

Област

Редовни професор

2008.

Факултет за трговину  и банкарство, Јанићије и Даница Карић“, Београд

Менаџмент

Ванредни професор

2004.

Факултет за трговину  и банкарство, Јанићије и  Даница Карић“, Београд

Менаџмент

Докторат

2000.

Технички  факултет “Михајло Пупин” Зрењанин, Истраживање атрибута који детерминишу иновативност пословних субјеката“

Диплома доктора техничких наука број:  118/2000, Универзитет у Новом Саду 

Менаџмент

Магистратура

1991.

Европски центар за мир и развој, Универзитета за мир Уједињених нација, Загреб: „Продукција идеја као регулатор склада предузећа и његове будућности“, Магистар менаџмента

Технологија и развој

Диплома

1973.

Природно математички факултет; Универзитет у Сарајеву, смер- студиј предузећа,  број:  1813/1973, од 22. 12. 1973. Дипломирани инжењер хемије

Индустријска хемија

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Предузетничке иновације

Предузетнички менаџмент, ОАС

133

2.

Основе предузетништва

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,75

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Инић  Б.: “Управљање технолошким развојем ”, ТФ Зрењанин, Уџбенк, 2000

2.

Инић Б, Кукрика, М. Менаџмент знањем и интелектуалним капиталом, ФТБ, Београд, Уџбеник, 2003. године,  Народна библиотека Србије, ИСБН 86-83237-06-0

3.

Инић Б., Пословна интелигенција, ФТБ, Београд 2005, .Национална монографија, Народна библиотека Србије, ИСБН 86-83237-22-2

4.

Инић,Б. „Предузетнички менаџмент, Мултикултурализам и предузетништво“, ФТБ,Монографија, 300 примерака, стр 300, 2007, Београд

5.

Инић, Б., Пословна интелигенција, ФТБ, Београд 2005, .Национална монографија, Народна библиотека Србије, ИСБН 86-83237-22-2

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

Међународни

Усавршавања

Институт компаније Хилти,  1980.; Аустрија, Компанија Мајснер, Технолошки развој

Други подаци које сматрате релевантним

Др Бранимир Инић је објавио у периоду од 1980.-2008. године, као аутор и коаутор, 15 књига и 5 монографија из области  менаџмента,иновација и технолошког развоја. Био је  уредник часописа “Стратегија” 1998, потпредседник  Првог  саветовања “ О техничкој заштити и за заштиту ”, децембар 1997,директор и организатор Отвореног универзитета, април 1992, на тему: "Менаџмент у теорији и пракси”, директор и организатор семинара,  септембар 1992, на тему: Својинска трансформација, Организатор и водитељ радио-емисије  на тему:"Европа 21-пут у нови век",  а сада је члан редакције часописа:  Менаџмент, иновације, развој, Енергетске технологије Друштва економиста, Руководилац је центра за едукацију, консалтинг и издаваштво у области бизниса(ЦЕКИМ) , Члан је главног организационог и струцног одбора Саветовања "Проблем 2000. први у низу великих менаџерских изазова XX века"., те активан учесник свих већих саветовања и округлих столова на тему менаџмента и атрибута менаџемента. На редовним и последипломским студијама матичног факултета предаје предмете: Управљење технолошким развојем и Управљање развојем и Основе менаџмента.Искуство у региону: Индија/1987-1988./, Русија/1992-јули 1994. / 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css