ПовратакИме, средње слово, презиме

Звонимир С. Југовић

ЈМБГ

0506947782836

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1976. год.

Ужа научна односно уметничка област

Конструкционо машинство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1997.

Технички факултет, Чачак

Конструкционо машинство

Докторат

1986.

Рударско-геолошки факултет, Београд

Машинство у рударству

Магистратура

1980.

Рударско-геолошки факултет, Београд

Машине и механизација у рударству

Диплома

1973.

Машински факултет, Београд

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Машински елементи

Техника и информатика, ИАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

2.

Машински елементи

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Машински елементи

Мехатроника,  ОАС

2

4.

Конструисање компонената машина

Мехатроника,  ОАС

2

5.

CAD/CAE  конструисање

Мехатроника, ОАС, Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

2

6.

Трибологија

Мехатроника, ДАС

1,58

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Југовић З., Машински елементи – збирка решених задатака,Технички факултет, Чачак, 1990.

2.            

Југовић З., Машински елементи – практикум за израду графичких радова, Технички факултет, Чачак, 1992.

3.            

Југовић З., Драгићевић С., Машински елементи – збирка решених задатака, Технички факултет, Чачак, 1996, друго допуњено издање.

4.            

Југовић З., Машински елементи – таблице, Технички факултет,Чачак, 1996.

5.            

Југовић З., Јанковић Љ., Преносници – примери из непосредне праксе, Технички факултет, Чачак, 1997.

6.            

Југовић З., Поповић, М., Машински елементи – Тестови знања,  Технички факултет, Чачак, 2006.

7.            

Јанковић, Љ., Југовић,З., Подмазивање зупчастих преносника великих снага, монографија, Технички факултет, Чачак, 2000.

8.            

Југовић, З.,Конструкција резних елемената – зуба за роторне багере са аспекта трибологије, Зборник радова YUTRIB ’90,стр. 261-264.

9.            

Поповић, М., Југовић, З., Славковић Р., Интегрисани приступ конструисања хабајућих резних елемената код роторних багера, 10th International Conference on Tribology, SERBIATRIB' 07, Proceedings (p. 259-262), Крагујевац (2007)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

око 100

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Усавршавања

Технички универзитет Дрезден; Политехнички Краков Пољска; МАДИ институт Москва СССР

 

 

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css