ПовратакИме, средње слово, презиме

Александра С. Калезић-Глишовић

ЈМБГ

2412971787817

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 2000. год.

Ужа научна односно уметничка област

Физика (Физика кондензованог стања материје)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет Чачак

Физика

Магистратура

2007.

Физички факултет Београд

Физика кондензованог стања материје

Диплома

1996.

Физички факултет Београд

Физика атома и молекула

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Физика 2

Техника и информатика,  ИАС

3

2.

Физика 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

9

3.

Физика 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

7

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.   

A.Kalezić-Glišović, L.Novaković, A.Maričić and Z.Marinković,“EFFECT OF STRAIN DEGREE DURING ANNEALING ON THE KINETICS AND THERMODYNAMICS OF THE CRYSTALLIZATION PROCESS OF THE Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 AMORPHOUS ALLOY”, Science of Sintering: CURRENT PROBLEMS AND NEW TRENDS,Beograd 2003, pp. 65-70.

2.   

N.Mitrović, S.Đukić, A.Maričić, P.Petrović and A.Kalezić-Glišović, “Magnetoimpedance Effect in Joule-heated Fe-Al-Ga-P-C-B Metallic Glasses with a Large Supercooled Liquid Region”, “Science of Sintering: Current problems and new trends”, ed. M.M.Ristić, Belgrade 2003,pp. 351-358. 

3.   

A.M.Maričić,A. Kalezić-Glišović, D. Minić and M.M.Ristić, “CORRELATION BETWEEN CHANGES OF THE THERMOELECTROMOTIVE FORCE AND ELECTRIC CONDUCTIVITY ON STRUCTURAL CHANGES OF THE Co70Fe5Si10B15 AMORPHOUS ALLOY DURING HEATING UP TO 900K”, Science of Sintering: CURRENT PROBLEMS AND NEW TRENDS, Beograd 2003, pp. 403-408.

4.   

N.Mitrović, R.Simeunović, A.Maričić, and A.Kalezić-Glišović,  “Glass-forming Ability and Crystallization of

Fe72–xNbxAl5Ga2P11C6B4 (x=0,2) Metallic Glasses with a Large Supercooled Liquid Region”,BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, August 25-29,2003, Vrnjacka Banja, Sebia and Montenegro, Proceedings, pp. 779-783.

5.   

R. Simeunović, A. Maričić, A. Kalezić-Glišović, M. Spasojević, “The effect of pressing pressure on the magnetic properties of amorphous Co80Ni20 alloy powder”, Science of  Sintering, 38, 2006, pp. 283-286.

6.   

A. Kalezić-Glišović, L. Novaković, A. Maričić, D. Minić, N. Mitrović, “Investigation of  structural relaxation, crystallization process and magnetic properties of the Fe-Ni-Si-B-C amorphous alloy”, Materials Science and Engineering B 131, 2006, pp. 45-48.

7.   

A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić, R. Simeunović, “Magnetoimpedance Effect in Fe89,8Ni1,5Si5,2B3C0,5 METALLIC GLASS RIBBONS”, Mater. Sci. Forum, Vol. 555, 2007, p. 537-543.

8.   

A. Maričić,B. Jordović, N. Mitrović, R. Simeunović, A. Kalezić-Glišović,“ISOTHERMAL EXPANSION OF THE Fe89.8 Ni1.5Si5.2B3C0.5 AMORPHOUS ALLOY”, 11th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 September, 2007, TMT Proceedings p.355-358.

9.   

А. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić, S. Đukić, R. Simeunović, “STUDY OF STRESS-ANNEALING ENHANCEMENT OF MAGNETOIMPEDANCE EFFECT IN Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 METALLIC GLASS RIBBONS”, Acta Physica Polonica A, Vol. 113 (1), 2008, pp. 103-106.

10.      

A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, N. Mitrović, R. Simeunović, M. Spasojević, “Mechanical strain and temperature annealing effect on structural relaxation kinetics of the Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 amorphous alloy”, Journal of optoelectronics and advanced materials, Vol. 10 (3), 2008, pp. 504-507.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

10

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни       0

Усавршавања

/

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css