Повратак

Име, средње слово, презиме Бранко М.
ЈМБГ 2407980312518
Звање асистент
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када Технички факултет Чачак
2006. год.
Ужа научна односно уметничка област Теоријска и општа електротехника
Академска каријера
  Година Институција Област
Избор у звање 2009. Технички факултет Чачак Теоријска и општа електротехника
Магистратура 2009. Технички факултет Чачак Теоријска и општа електротехника
Диплома 2006. Технички факултет Чачак Електроенергетика
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
  Назив предмета Назив студијског програма, врста студија Часова активне наставе
1. Основи електротехнике 1 Електротехн. и рач. инж, ОАС 7
2. Аутоматско управљање Електротехн. и рач. инж, ОАС 4
3. Виртуелна инструментација Ел. и рач. инж.- ДУ, ДАС 2,7
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 1

Б. Копривица, А. Миловановић, М. Ђекић: „Примена савременог мерно-аквизиционог система за одређивање карактеристика феромагнетика“, ЕТРАН, Врњачка Бања, 15-19. јун 2009. године, награђени рад.

2

A. M. Milovanovic, B. M. Koprivica: “Approximate Calculation of Characteristic Parameters of Rectangular Transmission Lines”, 54th International Scientific Colloquium (IWK), Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, September 07-11, 2009.
3 B. M. Koprivica, A. M. Milovanovic: „Modeling of Coplanar Waveguide in COMSOL Multiphysics”, COMSOL Conference, Budapest, Hungary, November 24, 2008.

A. M. Milovanovic, B. M. Koprivica, M. D. Veskovic: „The Capacitance of Two Wire Line with Rectangular Cross Section”, 2nd International Conference on Electrical Systems Design and Technologies, Hammamet, Tunisia, November 8-10, 2008, CD Proceedings.

А. Миловановић, М. Бјекић, Б. Копривица: „Виртуелна инструментација“, Скрипта, Технички факултет Чачак, 2009.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата  
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css