ПовратакИме, средње слово,презиме

Весна Б. Ковачевић

ЈМБГ

0204957787821

Звање

Наставник енглеског језика

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1997. год.

Ужа научна односно уметничка област

Енглески језик

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет

Енглески језик

Специјализација

2003.

British Chamber of Commerce&British Council

Пословни енглески језик

Диплома

1981.

Филолошки факултет у Београду

Енглески језик и књижевност

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Енглески језик 1

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС,

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика,ИАС

5

2.

Енглески језик 1

Мехатроника, ОАС,

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3

3.

Енглески језик 2

 

 

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика,ИАС

3,5

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Разлика између општег језика и језика струке – рад  - рад на IATEFL конференцији у Словенији, 2001

2.

Bridging the Gap Between the Classsroom and Reality – рад на конференцији – Језици и културе, разлике и сличност, Херцег Нови, 2007.

3.

Task Based Learning – ESP – rad na konferenciji Језик струке –теорија и пракса, Београд, 2008

4.

Превод књиге ‘Културна ризница Чачка’ – Д. Рајић,М. Тимотијевић, Чачак, 2008

5.

English Reader I – избор текстова за рад са студентима – општи језик

6.

English Reader II – избор текстова и вежбања за рад са студентима – језик струке

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Учешће на међународним Конференцијама и семинарима, и удружењима наставника енглеског језика

 

 

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css