ПовратакИме, средње слово, презиме

Радојка Р. Крнета

ЈМБГ

2806952787820

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1980. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарска техника и телекомуникације

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет Чачак

Рачунарска техника и телекомуникације

Докторат

2001.

Технички факултет Чачак

Дигитална обрада сигнала

Магистратура

1990.

Електротехн. Факултет,Београд

Аквизиција података

Диплома

1977.

Електронски факултет,Ниш

Нумеричка анализа

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Основи рачунарске технике I

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Основи рачунарске технике II

Електротехн. и рач. инж,ОАС

2

3.

Сигнали и системи

Електротехн. и рач. инж, Мехатроника, ОАС

2

4.

Дигитална обрада сигнала

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

5.

Рачунарске мреже и комуникације

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

1

6.

Напредне технике за обраду сигнала

Електротехн. и рач. инж,ДАС

2,56

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.          

Radojka Krneta, Marko Acović, Adam Dostanić, Signali i sistemi sa MATLAB ® primerima, UDŽBENIK, ISBN 978-86-7776-039-7 Tehnički fakultet, Čačak,2007.

2.          

R. Krneta, M. Milošević: Računarske mreže i komunikacije, Praktikum za vežbe,Tehnički fakultet, Čačak, 2005.

3.          

Radojka KRNETA, Miroslav BJEKIĆ,Aleksandar PEULIĆ, and Snezana DRAGIĆEVIĆ, DYNAMIC ANALYSIS OF TEMPERATURE AND HEAT GAINS IN CLASSROOMS WITH DIFFERENT TYPE OF WINDOWS, THERMAL SCIENCE: Vol. 10 (2006), Suppl., No. 4, pp. 219-22

4.          

R. Krneta, S. Antic, D. Stojanovic, Recursive Least Squares Method in Parameters Identification of DC Motor Models, FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ),Ser.:Elec. Energ. Vol. 18, No. 3, December 2005, pp 467-478.

5.          

Danijela Milosevic, Matjaz Debevc, Radojka Krneta, Mirjana Brkovic, Building e-Learning Curriculum Through Analyzing Necessary Competences, Scientific Bulletin of „Politehnica“ University of Timisoara, Romania, Transaction on Automatic Control and Computer Science, BS-UPT TACCS Volume 51(65), No. 3/2006, p. 43

6.          

Danijela Milošević, Mirjana Brković, Matjaž Debevc, & Radojka Krneta, „Adaptive Learning by Using SCOs Metadata“ , Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, Volume 3, pages 163-174, Available at: the journal´s home page http://ijklo.org

7.          

R. Krneta, M. Bjekić, S. Dragićević: Rewiew of building energy simulation process, Scientific bulletin of the Politehnica University of Timisoara,Romania, Transactions on Power Engineering, Tom 48(62) 2003 Fascicola 1-2,ISSN 1582-7194, Proceedings of 5th International power systems conference,Timisoara, November 6-7, 2003.

8.          

R. Krneta, A. Peulić: Learning Control System Design Supported by Matlab Tools, The 6th International Conference on Technical Informatics CONTI 2004,May 27 – 28, 2004, Timisoara, Romania, Scintific Bulletin of Politehnica University of Timisoara, Romania, Transaction on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49 (63), No.1,2004, ISSN 1224-600X.

9.          

Radojka Krneta, Miroslav Bjekić, Adam Dostanić, Marko Acović, “Influence of use of the MATLAB as underlying technology on development of the curriculum for the course in signals and systems” , CD Proceedings of 2007 14th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2007 and 6th EURASIP Conference Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services EC-SIPMCS 2007, 27 -30 June 2007, Maribor,Slovenija, IEEE Catalog Number: 07EX1858C, ISBN: 978-961-248-029-5, pp 173 -176

10.     

Brkovic, M., Milosevic, D.,Krneta,R. „SCOs for Adaptive E-Learning“, ITI 2006 Proceedings of the 28th International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES,Special Session: E-Learning: Opportunities and Challenges for Learning and Teaching, ISBN 953-7138-05-4, ISSN 1330-1012, June 19-22, 2006, Cavtat / Dubrovnik, Croatia, pp.29-34.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1 (један)

Међународни 1(један)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css