ПовратакИме, средње слово, презиме

Александар Д. Крстић

JMБГ

3001975960002

Звање

сарадник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од. 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент и операциона истраживања

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

    2008.

Технички факултет у Чачку

Менаџмент и операциона истраживања

Диплома

   2007.

Технички факултет Чачак

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Организација рада

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС.

Техника и информатика, ИАС

4

2.

Операциона истраживања у индустрији

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

3

3.

Организација производње

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

1

4.

Менаџмент производњом у МСП

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

5.

Менаџмент пројектима

Предузетнички менаџмент, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.

Крстић, А., ,,Управљање ланцима снабдевања и оптимизација'', Конференција СПИН 08, ФОН,    Београд 2008.

2.

Крстић, А., Весић, Ј.,„О неким аспектима наруџби у индустријској производњи“, Конференција СПИН 08,ФОН, Београд 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

3

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css