ПовратакИме, средње слово, презиме

Вања В. Луковић

ЈМБГ

1908976787841

Звање

Асистент приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултету Чачку

од 2001.год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарска техника и телекомуникације

Академска каријера

Датум

Институција

Област

Избор у звање

27.2.2008.

Технички факултет-Чачак

Рачунарска техника

Магистратура

24.11.2007.

Електротехнички факултет у Београду

Архитектура и организација рачунарских система и мрежа

Диплома

15.9.2000.

Технички факултет у Чачку

Индустријска енергетика

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Основи рачунарске технике 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС

4

2.

Основи рачунарске технике 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Програмски језици

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

5,5

4.

Објектно оријентисано програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

5

5.

Савремене софтверске архитектуре

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.  

Вања Миленковић, Јелица Протић, ”Коришћење Vivio,Animal и Jawaa система визуелизација  за визуелизацију алгоритама једноструко уланчаних листа”, 51. ЕТРАН конференција, Секција за Рачунарску технику и информатику,Зборник радова,Херцег Нови, 4 - 8. јун 2007.

2.  

Вања Миленковић, Јелица Протић, ”Поређење Vivio, Animal и Jawaa система визуелизација”, YU INFO симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, програмска област: Развој софтвера и алати, Зборник радова на CD-u, Копаоник,  11 - 14. mart 2006.

3.  

Вања Миленковић, Јелица Протић, ”Преглед и класификација постојећих система софтверске визуелизације”, YU INFO симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, програмска област: Развој софтвера и алати,Зборник радова на CD-u, Копаоник, 6 - 10. mart 2006.

4.  

Вања Миленковић, ”Вишеслојна дистрибуирана апликација са XML Web сервисом за приступ бази података SQL сервера”, 4. интернационална конференција TEMPO HP 2005, Часопис Југословенског друштва за погонске машине и одржавање, стр. 377-384,  Чачак, 6 - 8. октобар 2005.

5.  

Вања Миленковић, ”Web обрасци за приказ и ажурирање SQL сервер база података коришћењем ADO.NET-a”, YU INFO симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, програмска област: Интернет, Зборник радова на CD-u, Копаоник,  7 - 11. март 2005.

6.  

Вања Миленковић, Данијела Милошевић, ”Примена ColdFusion апликације за повезивање база података са Web сервером”, 48. ETRAN конференција, свеска III – комисија за Рачунарску технику и информатику, Интернет апликације, str.45, Технички факултет - Чачак, 6 - 10. јун 2004.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Усавршавања

AQUIT: Education, Qualification and Certification of IT Experts in Serbia, for the Demands of IT Projects and Companies in Germany and the EU

Други подаци које сматрате релевантним:

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css