ПовратакИме, средње слово, презиме

Владе  Д. Максимовић

JMБГ

1003982783413

Звање

сарадник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,

од. 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарска техника и телекомуникације

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

    2008.

Технички факултет у Чачку

Рачунарска техника и телекомуникације

Диплома

   2007.

Технички факултет у Чачку

Рачунарска техника и телекомуникације

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у програмирање

 

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

6

2.

Оперативни системи

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Рачунарске симулације и анимације

Електротехн. и рач. инж, ОАС

Информационе технологије, ОАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css