ПовратакИме, средње слово, презиме

Алекса М. Маричић

ЈМБГ

2607945782810

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1979. год.

Ужа научна односно уметничка област

Физика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1985.

Технички факултет Чачак

Физика

дипл. физичар

1969.

Прородно матем. фак. Београд

Физика

магистар

1981.

Прородно матем. фак. Београд

Физика

докторат

1984.

ЦМС универзитета у Београду

Физика материјала

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Физика 1

Електротехн. и рач. инж, Мехатроника, ОАС

3

2.

Развој природних и техничких наука

Електротехн. и рач. инж, Мехатроника, ОАС

2,5

3.

Синтеза и карактеризација електронских компоненти

Мехатроника, ДАС

3,58

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

А. Маричић, Физика и технологија аморфних материјала, ЦМС Београд 1994. године

2.

M. V. Šišić,A.Maričić, R. Dimitrijević: Corelation Betwen Thermal, Kinetic, Magnetic and Elektric Properties in the Crysallization Process of Amorphous Magnetic Alloys, Materijals Chemistri and Physiks, Vol. 30(4), (1992) p.221-227

3.

A.Maričić, M. Spasojević,L. Rafailović, V. Milovanović and L. Ribić: Hydrogen Absorption and Desorption Kinetics in Nickeland Cobalt Alloy Powerd, 453-454, (2004) p.411-415

4.

A.Maričić, M. Šušić,M. Krstić: The Cinetics of the Structural Relaxation Amorphous Alloy Fe 82B13Si5,Science of Syntering, 26(2), (1994), p.205-209.

5.

A.Maričić: Metod for Researching Structural Transformations in Unstable Metall Systems, 26(3), (19949 p.315-319.

6.

M. Šušić, S. Ribnikar, A. Maričić: Absorption of Hydogen by Palladium-Coated Tantalum Powder, Int.J. Hydrogen Energy, Vol. 19, No.9, (1994) p.751-755.

7.

A.Maričić,M. Ristić: Corelation Betwen the Crystallization Process and Change in Thermoelectromotive Force for Amorphous Alloy Fe89,8Ni1,5 Si5,2 B3  C0,5. science of Syntering,35.(2003) p.31-36.

8.

D. Minić, A. Maričić, R. Dimitrijević, M. Ristić: Structural changes of Co70 Fe5 Si10 B15 Included During Heating, Journal of Alloys and Conpoundes 430 (2007) p.241-245

9.

A. Kalezić-Glišić, A. Maričić, N. Mitrović, R.Simeunović,M.Spasojević: Mechanical Strain and Temperature Annealing Effect on Structural Felaxation Knitics of the Fe89,8Ni1,5 Si5,2 B3  C0,5 Amorphous Alloy Journal of Optoelectronics and Advanced Materials Vol.10. No.3. (2008),p.504-507.

10.   

L. Ribić, L. Rafailović, M. Spasojević, A. Maričić: Corelation Betwen Electron State Density Change and the Electronical Resistivity and Magnetic Premeability Changes in the Nanostructured powerd of the NiMo Alloy Physica B 403 (2008) 2148-2145.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

више од 200

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

64

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни       1

Усавршавања

Пољска- Краков 1986., USA – Хонолулу 2005. 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css