ПовратакИме,средње слово, презиме

Вера В. Марковић

ЈМБГ

0110956735041

Звање

редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Електронски факултет, Универзитет у Нишу,

1980.

Ужа научна односно уметничка област

Техничко-технолошке науке, област: телекомуникације

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2002.

Електронски факултет у Нишу

телекомуникације

Докторат

1992.

Електронски факултет у Нишу

телекомуникације

Магистратура

1985.

Електронски факултет у Нишу

телекомуникације

Диплома

1980.

Електронски факултет у Нишу

телекомуникације

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Савремени комуникациони системи

Електротехничко и рачунарско инжењерство, ОАС

2

2.

Савремени комуникациони системи

Електротехничко и рачунарско инжењерство, ДАС

1,22

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

R51:   Vera Marković, Bratislav Milovanović, Nataša Maleš-Ilić, "Noise Modeling of Dual-Gate MESFET", Electronics Letters, Vol.33, No.9, pp. 820-821, 1997.

2.

R51:   Olivera Pronić, Gordana Mitić, Jovana Randjelović, Vera Marković,"Procedure for Accurate Noise Modeling of Microwave FETs Against Temperature",Electronics Letters, vol. 40, No. 24, pp. 1551-1553, 2004.

3.

R52:     Vera Marković, Sheila Prasad, Aleksandar Stošić, "Noise Modeling of HBTs Using Neural Network Approach", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 49, No 4, pp. 852-854, 2007.

4.

R52:    Zlatica Marinković, Vera Marković, “Temperature Dependent Models of Low-Noise Microwave Transistors Based on Neural Networks”, International Journal for RF and Microwave Computer-Aided Engineering, John Wiley & Sons, Volume 15, Issue 6, November 2005, pp.567-577

5.

R52:    Zlatica Marinković, Olivera Pronić, Vera Marković, "Bias-dependent scalable modeling of microwave FETs based on artificial neural networks",Microwave and Optical Technology Letters,Vol. 48, No 10, October 2006, pp. 1932-1936.

6.

R52:    Vera Marković, Olivera Pronić,Zlatica Marinković: "Noise Wave Modeling of Microwave Transistors Based on Neural Networks", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 41, Issue 4, pp. 294-297,  2004.

7.

R52:     Olivera Pronić, Vera Marković: "A Wave Approach to Signal and Noise Modeling of Dual-Gate MESFET”, Int. Journal of Electronics and Communications – AEÜ, Vol.56, No.1, pp.61-64,January 2002.

8.

R52:     Vera Marković, Zlatica Marinković, "HEMT Noise Neural Model Based on Bias Conditions", COMPEL (Int. Journal for Computation and Mathematics in Electr. and Electronic Engineering), Vol. 23 No. 2, pp. 426-435, 2004.

9.

R52:  Zlatica D.Marinković, Olivera R. Pronić-Rančić,Vera V. Marković, "Bias-dependent Models of Microwave transistors Based on PKI Artificial Neural Networks",Proceedings of the European Microwave Association,Volume 4,  Issue 1, 2008, 82-87.

10.

R52:  Zlatica D. Marinković, Olivera R. Pronić-Rančić,Vera V. Marković, "ANN Applications in Improved Noise Wave  Modeling of Microwave FETs", Microwave and Optical Technology Letters, John Wiley & Sons, Volume 50, Issue 10, 2008, pp. 2512-2516.  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

8

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

17

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  1

Међународни   1

Усавршавања

Студијски боравци: 1989 Универзитет у Bоцхуму, Немачка,   2002 Универзитет у Хановеру, Немачка, 2006 Универзитет у Улму, Немачка,   2007 Wестминстерски Универзитет, Лондон, УК.

Други подаци које сматрате релевантним:  Координатор пројекта "Темпус ЈЕП_41112_2006", финансираног од стране Европске комисије, 2007 – 2009.  Учесник у пројекту " Course Development Program, No 104", финансираном од стране WУС Aустрија, 2006-2007.   Рецензент медјународних часописа:  "IET Circuits, Devices & System", "Microelectronics Reliability", "IEE Proceedings on Circuits, Devices and Systems". Urednik časopisa "Microwave Review".

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css