ПовратакИме,средње слово, презиме

Живадин М. Мицић

ЈМБГ

1102955720041

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1999. год.

Ужа научна односно уметничка област

Информационе технологије и системи

Академска каријера

Избор у звање

Година

Институција

Област

доцент

1999.

Технички факултет, Чачак

Експертни системи, Оперативни системи

ванр. професор

2004.

Технички факултет, Чачак

Информационе технологије и системи

Докторат

1997.

Машински факултет у Нишу

Развој производа у систему квалитета подржаном информационо-експертним системом

Магистратура

1982.

Машински факултет у Крагујевцу

Развој софтвера за машинске конструкције

Диплома

1979.

Машински факултет у Крагујевцу

Моторна возила и мотори

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма , врста  студија

Часова активне наставе

1.

Информационе технологије

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

2

2.

Оперативни системи

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

2

3.

Информациони системи

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

2

4.

Информационе технологије у образовању

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

2

5.

Интелигентни системи

Информационе технологије, ОАС

1

6.

Информационе технологије у интегрисаним системима

Мехатроника,  ДАС

2,58

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Ж. Мицић: Развој производа у систему квалитета подржаном инфо­рма­ционо-експе­ртним систе­мом,докторска дисертација, Универзитет у Ни­шу, Машински факултет, марта 1997.

2.            

Ж. Мицић: ЕС фор интегратион оф десигн, мануфацтуре анд маинтенанце мо­тор вехицлес, Сиxт интернатионал сциентифиц тецхницал цонференце он интернал цо­мбу­сион енгинес анд мотор вехицлес, Процеединг, Vолуме ИИ Vехицлес, ИСBН 954-90272-2-8, V. 27, Пловдив, 13-15. оцтобер 1999.

3.            

Ж. Мицић: Информационе технологије,Монографија, Технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу (стр. 452),ИСBН 86-901809-4-X, УДК 007: 681.32, Крагујевац - Чачак, 2001.

4.            

Ж. Мицић: Стандардизацијом ка вишем нивоу квалитета развоја и примена ИТ, Техника, YУ ИССН 0040-2176, УДЦ: 62(062.2) (497.1), Београд, година ЛVИИИ, број 4-5/2003 (1-7), 2003.

5.            

Ж. Мицић: ИТ у интегрисаним системима, E-learning и стандардизација кроз модел изврсности, УДК: 371:004, ТОС 2006, Зборник радова стр. 479-486, Технички факултет Чачак, 13-16. април, 2006.

6.            

Ж. Мицић: Оперативни системи кроз ИТ – на платформи стандардизације, Треће измењено и допуњено изда­ње,Е-издање, ЦД-РОМ (2006), ИСBН 86-81745-82-4, УДК 681.31.066 (075.8) (076),681.32.02/.5 (0.34.4), ЦОBИСС.СР-ИД 128557580, 2005-2006.

7.            

Ж. Мицић:ИЦТ у образовном систему“ - Софтвер и услуге на Линуx платформи, иновациони пројекат Министа­рства науке у оквиру Конкурса за НТИ 2006.

8.            

Ж. Мицић: Збирка задатака и тестова из ИНФОРМАТИКЕ за пријемни испит за упис на Факултет, Четврто допуњено издање,ЦД-публикација, стр: 120 + 260 .ППТ презентације + Збирка средњошколских задатака са такмичења из програми­рања – 104 задатка, ЦД-РОМ (2007), ИСBН 978-86-901809-5-0, ЦИП 004 (076) (0.034.2), ЦОBИСС.СР-ИД 139953676, Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2007.

9.            

Ж. Мицић: Информационе технологије у интегрисаним системима, монографија, Технички факултет Чачак,Универзитет у Крагујевцу, ИСBН 978-86-901809-6-7, УДК 007:004 (482 стр), 2008.

10.        

Ж. Мицић: „Увод у ИЦТ и ИТ – са контролним питањима и тестовима“, Помоћни уџбеник, Технички факултет Чачак, Уни­ве­рзи­тет у Крагујевцу, ИСBН 978-86-7776-067-0 (стр. 198), Крагујевац-Чачак, 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Иновативни предузетник (2006)

Други подаци које сматрате релевантним: 204 референце, до избора у звање ванредног професора

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css