Повратак

Име, средње слово, презиме Марјан Д. Милошевић
ЈМБГ 1310979783410
Звање Асистент
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када Технички факултет у Чачку 2006. год.
Ужа научна односно уметничка област Информационе технологије и системи
Академска каријера
  Година Институција Област
Избор у звање 2009. Технички факултет, Чачак Информационе технологије и  системи
Магистратура 2008. Технички факултет, Чачак Информационе технологије
Диплома 2003. Технички факултет, Чачак Информационе технологије
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
  Назив предмета     Назив студијског програма, врста студија Часова активне наставе
1. Инфраструктура за електронско учење Техника и информатика, ДАС 5
2. Образовање одраслих и целоживотно учење Техника и информатика, ДАС 1.11
3. Системи за управљање електронским учењем Техника и информатика, ДАС 1.11
4. Оцењивање у електронском учењу Техника и информатика, ДАС 1.11
Укупно часова активне наставе 8.3
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
  Крнета Р., Милошевић M.: Практикум за вежбе из Рачунарских мрежа и комуникација, Чачак: Технички факултет Чачак, 2006
  Milosevic M., Milosevic, D., Krneta, R. “B-Examiner: A Web-Based Student Testing Based On Bloom’s Taxonomy”, Proceedings Of 7-Th European  Conference On E-Business/ E-Commerce/ E-Learning/ E-Work/ E-Government/ E-Democracy/ E-Health/ E-Mediary, E-Inclusion / Bb-Broad-Band And On-Line Services / E-Marine / E-Banking And Their Influences On The Economic/ Social Environment And Contributions To Era - E-Comm-Line 2006, Isbn 973-88046-0-4, Publishing House Ipa, September 18-19, 2006, Bucharest, ROMANIA, pp. C7-23-2006.
  Milošević M.: Comparative analysis of paper and pencil and computer based tests regarding didactical and psychological aspects, Preceedings of the 14th International Conference on systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2007 and 6th EURASIP Conference Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services EC-SIPMCS 2007, 27-30. jun Maribor
  Милошевић М., Крнета Р.: Инфраструктура хипермедијалне лабораторије zа мастер студије из е-учења, Зборник радова, Конференција „Техника и информатика у образовању“, 9-11. мај 2008, Чачак
  Милошевић М., Крнета Р.: Инфраструктура хипермедијалне лабораторије zа мастер студије из е-учења, Зборник радова, Конференција „Техника и информатика у образовању“, 9-11. мај 2008, Чачак
  Milošević M.: Modelling the adaptive test according to the examinees personal dimensions“, Preceedings, ICL, Villach (Austria), 2008
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима    

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css