ПовратакИме, средње слово,презиме

Данијела М. Милошевић

ЈМБГ

2512967787815

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

1994. год.

Ужа научна односно уметничка област

Информационе технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет Чачак

Информационе технологије

Докторат

2007.

ФОН, Универзитет у Београду

Вештачка интелигенција

Магистратура

1996.

Електротехнички факултет, Београд

Вештачка интелигенција

Диплома

1991.

Техничка Војна Академија КОВ „Генерал армије Иван Гошњак“, Загреб

Информационе технологије

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Базе података

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Електронско учење

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

2

3.

Софтверско инжењерство

Информационе технологије, ОАС

Електротехн. и рач. инж,  ОАС

1

4.

Алати и технологије за електронско учење

Електротехн. и рач. инж,  ДАС

0,51

5.

Интелигентни системи

Информационе технологије, ОАС

1

6.

Рачунарске мреже и комуникације

Информационе технологије, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

1

7.

Методика информатике

Техника и информатика,  ИАС

0,33

8.

Интеракција човек рачунар

Електротехн. и рач. инж,  ДАС

1,28

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Devedžic, V., Radović (Milošević),D.: "A Framework for Building Intelligent Manufacturing Systems",IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C - Applications and Reviews, Vol.29, No.3, August 1999, pp. 422-439

2.            

Devedžić, V., Radović (Milošević),D., Jerinić, Lj.: "Innovative Modeling Techniques on Intelligent Tutoring Systems", Book Chapter in Jain, L.C. (ed.): "Innovative Teaching and Learning: Knowledge-Based Paradigms", Physica-Verlag (A Springer-Verlag Company),New York, 2000, pp. 189-234

3.            

Милошевић, Д., Брковић, М. “Рачунарство и информатика” (уџбеник), Технички факултет Чачак, Чачак, 2004

4.            

Милошевић, Д., Брковић, М..: “Стандардизација и електронско учење”, Васпитање и образовање – часопис за педагошку теорију и праксу,Подгорица, Vол. 4, 2005, (YУ ИССН 0350-1094), 91-104

5.            

Milošević, D., Brković, M., Bjekić, D., “Designing lesson content in adaptive learning environments”, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), ISSN: 1863-0383, Volume 1, No 2 (2006). http://www.online-journals.org/index.php/i-jet

6.            

Milošević, D., Šendelj, R., Brković, M.,:  Ontology–based Learner Modeling System for Web-based Education, Proceedings of The 5th WSEAS International Conference on E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities, E-Commerce,E-Management, E-Marketing, E-Governance, Tele-Working), CD edition, ISSN: 1790-5095, Venice, Italy, November 20-22, 2006

7.            

Milošević, D., Debevc, M., Krneta, R., Brkovic, M. “Building e-Learning Curriculum through analyzing necessary competences”, SCIENTIFIC BULLETIN of “Politehnica” University of Timisoara, ROMANIA, Transactions on AUTOMATIC CONTROL and COMPUTER SCIENCE, Vol. 51 (65), No. 3, 2006, ISSN 1224-600X, pp. 43-48

8.            

Milošević, D., Brković, M., Šendelj, R.: LeMONT: An Ontology-based Learner Modeling System, WSEAS Transactions on Computers, Issue 3, Volume 6, ISSN: 1109-2750, March 2007, pp. 455-462

9.            

Milošević,D., Brković, M., Debevc, M., Krneta, R.: Adaptive Learning by Using SCOs Metadata , Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects,Volume 3, 2007, 163-174, ISSN: Print 1552-2210, CD 1552-2229.

10.        

Милошевић, Д., Онтолошко инжењерство у интелигентним туторским системима, (монографија), Технички факултет Чачак, ИСБН 978-86-7776-060-1, Чачак, 2008

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

1 (један)

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 2 (два)

Међународни 1(један)

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css