ПовратакИме, средње слово, презиме

Небојша С. Митровић

ЈМБГ

0810962782827

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1989 год.

Ужа научна односно уметничка област

Физика (физика кондензоване материје)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет, Чачак

Физика

Докторат

1999.

Технички факултет, Чачак

Физика и технологија аморфних магнетних материјала

Магистратура

1993.

Електротехнички факултет, Београд

Физика и технологија аморфних магнетних материјала

Диплома

1988.

Електротехнички факултет, Београд

Физика материјала (полупроводника)

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Физика 1

Техника и информатика, ИАС

3,5

2.

Физика 2

Техника и информатика, ИАС

1

3.

Сензори

Мехатроника, ОАС, Електротехн. и рач. инж, ОАС

3,5

4.

Мониторинг и визуелизација процеса

Мехатроника,  ДАС

2,58

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.      

Kinetics of the glass-transition and crystallization process of Fe72-xNbxAl5Ga2P11C6B4 (x=0,2) metallic glasses Author(s): Mitrovic N,Roth S, Eckert J , Source: APPLIED PHYSICS LETTERS 78 (15): 2145-2147 APR 9 2001

2.      

Microstructure evolution and soft magnetic properties of Fe72-xNbxAl5Ga2P11C6B4 (x = 0, 2) metallic glasses Author(s): Mitrovic N,Roth S, Eckert J, Mickel C , Source: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 35 (18): 2247-2253 SEP 21 2002

3.      

Crystallization of the Fe-Cu-M-Si-B (M=Nb,V) amorphous alloys by direct-current Joule heating  Author(s): Mitrovic NS, Djukic SR, Djuric SB  Source: IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 36 (5): 3858-3862 Part 2, SEP 2000

4.      

Magnetoresistance of the Fe72CU1V3Si16B8 amorphous alloy annealed by direct current Joule heating  Author(s): Mitrovic N Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 262 (2): 302-307 JUN 2003

5.      

Magnetic properties of (Fe,Co)-(Al,Ga,Si)-(B,C,P) alloys with large supercooled liquid region: Influence of preparation conditions and heat treatment  Author(s): Roth S, Grahl H, Degmova J,Schlorke-de Boer N,Stoica M, Borrego JM,Conde A, Mitrovic N, Eckert J Source: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS 4 (2): 199-205 JUN 2002 Document Type: Article    Language: English

6.      

Synthesis,preparation and properties of new Fe-based soft magnetic amorphous alloys with a large supercooled liquid region Author(s): Mitrovic N, Simeunovic R,Maricic A,Jordovic B  Source: PROGRESS IN ADVANCED MATERIALS AND PROCESSES MATERIALS SCIENCE FORUM 453-454: 367-373 2004

7.      

Influence of Nb addition on structural and magnetic properties of FeNbAlGaPCB metallic glasses

Author(s): Kane SN, Mitrovic NS, Gupta A, Roth S, Mazaleyrat F,Eckert J  Source: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 290: 1461-1464 Part 2 Sp. Iss. SI, APR 2005

8.      

Synthesis,structure and properties of iron-based bulk glass-forming metallic alloys prepared by different processing

Author(s): Mitrovic N, Roth S, Degmova J,Stoica M, Eckert J  Source: CURRENT RESEARCH IN ADVANCED MATERIALS AND PROCESSES MATERIALS SCIENCE FORUM 494: 321-326 2005

9.      

Investigation of structural relaxation, crystallization process and magnetic properties of the Fe-Ni-Si-B-C amorphous alloy Author(s): Kalezic-Glisovic A,Novakovic L,Maricic A,Minic D, Mitrovic N Source: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY 131 (1-3): 45-48 JUL 15 2006 Times Cited: 3

10.   

Synthesis, structure and properties of iron-based bulk glass-forming metallic alloys prepared by different processing Author(s): Mitrovic N, Roth S, Degmova J,Stoica M, Eckert J  Source: CURRENT RESEARCH IN ADVANCED MATERIALS AND PROCESSES MATERIALS SCIENCE FORUM 494: 321-326 2005

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата (без аутоцитата)

са СЦИ листе   46 / 61

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

20

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 2

Међународни : 1

Усавршавања

- Institute “A.A.Baikov”, Moscow, Russia (1991-1 mesec).

- Institute for Solid State and Materials Research,IFW-Dresden,Germany  (1999-2 meseca, 2000-3 meseca,

    2001-2 meseca,2003-1 mesec, 2004-1 mesec).

- Institute of Physics Chinese Academy of Sciences, IPHY CAS-Beijing China (2001-2 meseca).

- Institute for Microelectronics, STU-Bratislava, Slovakia (2005-1 mesec).

Други подаци које сматрате релевантним: Ментор 3 магистарска рада из области физике материјала и сензорике.

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css