ПовратакИме, средње слово,презиме

Новак Н. Недић

ЈМБГ

0205953780012

Звање

редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет Краљево, 2002. год.

Ужа научна односно уметничка област

Аутоматско управљање и роботика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

Докторат

1987.

Машински факултет у Београду

Роботика

Магистратура

1980.

Машински факултет у Београду

Аутоматско управљање

Диплома

1977.

Машински факултет у Београду

Роботика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Роботика

Мехатроника, ДАС

3,6

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Новак. Н. Недић , ”Синтеза хидрауличког сервомеханизма са управљањем помоћу рачунара за прецизно остваривање трајекторија индустријских робота”  18.05.1987. Катедера за аутоматско управљање, Машински факултет, Београд. (Докторска дисерт.)

2.

Новак. Н. Недић, ”Анализа и синтеза електрохидрауличких и електропнеуматских сервокомпоненти и сервосистема високе тачности и поновљивости”, Машински факултет Краљево,стр. 102.,2003. (Научна Монографија)

3.

Војислав Филиповић, Новак. Н. Недић , ”ПИД РЕГУЛАТОРИ”, Машински факултет Краљево, стр. 140.,2008. (Научна Монографија)

4.

Новак. Н. Недић, “Практикум за лабораторијске вежбе из система аутоматског управљања”, Машински факултет Краљево, стр. 142.,1997.

5.

Новак. Н. Недић, “Истраживање и развој електрохидрауличких и електропнеуматских сервосистема”, МАШИНСТВО ЗА XXI ВЕК, Нови Сад 1995. (Научна Монографија)

6.

 Dihovicni Dj., N.Nedic, “Simulation,animation and program support for a high performance pneumatic force actuator system”, Mathematical and Computer Modeling(prihvaćen za štampu)

7.

 Dihovicni Dj., N.Nedic,“Program Support for Distributed Control Systems on Finite Space Interval”,International Journal of Intelligent Technology,Volume2,Number1,2007ISSN1305-6417

8.

Novak Nedić, D. H. Pršić, "Time Variable Speed Control of Pump Controlled Hydraulic Motor Using Natural Tracking Control", Conference on Control of Industrial Systems, IFAC - IFIP  IMACS, 20-22 May, Belfort, 1997.

9.

Д. Пршић, Н. Недић, "Structural Modeling of Hydraulic Systems",Electronics, Vol. 7, No. 1, Sept. 2003, pp. 6-10, University of Banja Luka.

10.

N.N.Nedić,D.H.Pršić “The Object Oriented Behavior Modeling and Simulation of Hydraulic Cylinder” FME Transaction ,Volume 34, Number 3, 2006. Pages 129-136.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 2

Међународни 0

Усавршавања

1982. -1985. Као стипендиста Републичке заједнице наука, боравио је на Универзитету у Клемсону (SAD) ради научно стручног усавршавања и израде докторске дисертације на тему : " Аутоматско управљање робота", уз похађање наставе докторских студија.

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css