ПовратакИме и презиме

Зоран Д. Нешић

ЈМБГ

0205965774115

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,
2010.год.

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент информациони системи

Академска каријера 

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2009.

Технички факултет у Чачку

Менаџмент информациони системи

Докторат

2008.

Технички факултет у Чачку

Менаџмент информациони системи

Магистратура

2000.

Технички факултет у Чачку

Педагошко – техничке науке за област Информатика и рачунари

Диплома

1992.

Машински факултет у Крагујевцу

Производно машинство и организација

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Управљање процесима рада

Инжењерски  менаџмент, МАС

2,5

2.

Менаџмент  пројектима

Инжењерски  менаџмент, МАС

0,33

3.

Oрганизациони системи

Инжењерски  менаџмент, МАС

1

4.

Интелигентни системи за подршку одлучивању

Инжењерски  менаџмент, МАС

2,66

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.

Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J., Spasojević Brkić V., Klarin M., One approach to the design of an optimization model for selection of the development strategy, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 6. No 1., 2011, ISSN 1840-1503., pp. 99-110.

2.

Nešić Z., Radojičić M., Methodological approach to the development of computer support for efficient determination of profit margins, 5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 20.05.2011., pp. 67-71.

3.

Радојичић М., Весић Васовић Ј., Нешић З., Развој софтверске подршке за управљање производњом, Монографија, Технички факултет, Чачак, 2010.

4.

Nešić Z., Radojičić M., Žižović M., Some considerations of a criteria dependency problem in multi-criteria decision making, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 5. No 4, 2010, ISSN 1840-1503., pp. 792-798.

5.

Radojičić M., Nešić Z., Ranđić D., Some possibilities of multicriteria optimization in production planning, „Tehnika“, Savez inženjera i tehničara, Vol. 60, Br. 5, Beograd, 2010. Menadžment, pp. 8-12.

6.

Nešić Z., Veža I., Radojičić M., Support of Multicriteria optimization for computer language selection, 4th International symposium of industrial engineering SIE, Belgrade, 10-11.12.2009., pp. 153-156.

7.

Radojičić M., Nešić Z., Ranđić D., Computer support for production productivity monitoring, 4th International symposium of industrial engineering SIE, Belgrade, 10-11.12.2009., pp. 139-142.

8.

Радојичић М., Нешић З., Вељовић А., Прилог примени Пословне интелигенције у менаџмент информационом систему “Техника”, Савез инжењера и техничара, Вол. 59, Бр. 1, Београд, 2009., Менаџмент, стр. 1-7.

9.

Радојичић М., Нешић З., Развој компјутерске подршке за оптимизацију броја комада у серији, “Техника”, Савез инжењера и техничара, Вол. 58, Бр. 2,  Београд, 2008., Менаџмент, стр. 1-6.

10.

Vesić J. Nešić Z., Radojičić M., A computer application for purchase order management as a support of supply logistics, Strategijski menadžment, Vol. 13, Br. 4, Beograd, 2008, pp. 17-19.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним
Аутор је преко 50 научно-стручних радова


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css