Повратак


Име, средње слово, презиме Николић П. Мариа Весна
Звање виши научни сарадник
Ужа научна област Наука о материјалима (кинетика синтеровања, синтеровање у присуству чврсте фазе, инфрацрвена спектроскопија)
Академска каријера
  Година Институција Област
Избор у звање 2007 Институт за мултидисциплинарна истраживања Београду Хемија
Докторат 2003 Универзитет у Београду Наука о материјалима
Диплома 1990 Електротехнички факултет Београд Рачунарска техника и информатика
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета   ВУ Друга ВУ
1. Механохемијска синтеза и синтеровање материјала Технички факултет Чачак  
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
Р.Б.   М
1.  Nikolic, MV; Obradovic, N; Paraskevopoulos, KM, et al Far infrared reflectance of sintered Zn2TiO4 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Vol:43 Is:16,2008  pp: 5564-5568 22
2.  Nikolic, MV; Satoh, K; Ivetic, T, et al. Infrared reflection spectroscopy of Zn2SnO4 thin films deposited on silica substrate by radio frequency magnetron sputtering, THIN SOLID FILMS   Vol: 516   Is: 18, 2008  pp: 6293-6299 21
3.   Savic, SM; Nikolic, MV; Aleksic, OS, et al Intrinsic resistivity of sintered nickel manganite vs. powder activation time and density SCIENCE OF SINTERING  Vol: 40   Is: 1,  2008  pp: 27-32 23
4.   Ivetic, T; Vukovic, Z; Nikolic, MV, et al. Morphology investigation of mechanically activated ZnO-SnO2 system CERAMICS INTERNATIONAL  Vol: 34  Is: 3, 2008  pp: 639-643 21
5.   Ivetic, T; Nikolic, MV; Slankamenac, M, et al.  Influence of Bi2O3 on microstructure and electrical properties of ZnO-SnO2 ceramics SCIENCE OF SINTERING   Vol: 39   Is: 3,   2007   pp: 229-240 23
6.   Pavlovic, VP; Nikolic, MV; Nikolic, Z, et al. Microstructural evolution and electric properties of mechanically activated BaTiO3 ceramics JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY   Vol: 27   Is: 2-3,   2007  pp: 575-579 21
7.   Nikolic, MV; Blagojevic, V; Paraskevopoulos, KM, et al.: Far infrared properties of sintered NiO JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Vol: 27  Is: 2-3,  2007 pp: 469-474 21
8.   Nikolic, MV; Ivetic, T; Paraskevopoulos, KM, et al.: Far infrared reflection spectroscopy of Zn2SnO4 ceramics obtained by sintering mechanically activated ZnO-SnO2 powder mixtures JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY   Vol: 27   Is: 13-15  2007  pp: 3727-3730 21
9.   Nikolic, MV; Paraskevopoulos, KM; Aleksic, OS, et al. Far infrared reflectance of sintered nickel manganite samples for negative temperature coefficient thermistors  MATERIALS RESEARCH BULLETIN   Vol: 42,   2007  pp: 1492-1498 22
10.   Far infrared properties of bulk sintered and thin film Zn2SnO4 Author(s): Nikolic, MV; Ivetic, T; Young, DL, et al. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY   Vol: 138   Is: 1,  2007  pp: 7-11 22
11.   Ivetic, T; Nikolic, MV; Young, DL, et al. Photoacoustic and optical properties of zinc-stannate thin films Materials Science Forum Vol: 518, 2006  pp: 465-470 23
12.  Nikolic, MV; Pavlovic, VP; Pavlovic, VB, et al.:  Application of the master sintering curve theory to non-isothermal sintering of BaTiO3 ceramics Materials Science Forum Vol: 494,  2005  pp: 417-422 23
13.   Pavlovic, VP; Nikolic, MV; Pavlovic, VB, et al. Correlation between densification rate and microstructure evolution of mechanically activated BaTiO3 FERROELECTRICS   Vol: 319,  2005  pp: 301-311 23
14.   Nikolic, MV; Labus, N; Ristic, MM: A phenomenological analysis of sintering kinetics from the viewpoint of activated volume SCIENCE OF SINTERING Vol: 37 Is: 1,  2005 pp: 19-25 23
15.   Marinkovic, ZV; Milosevic, O; Nikolic, MV, et al. Evolution of the microstructure of disperse ZnO powders obtained by the freeze-drying method: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A- STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING  Vol: 375,  2004  pp: 620-624 21
16.  Nikolic, PM; Nikolic, MV; Lukovic, D, et al. Photoacoustic properties of sintered NiO, ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE   Vol 95   Is: 3,  2004   pp: 147-150 21
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата (без аутоцитата) 12                  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 36                                                        
Тренутно учешће на пројектима Домаћи         (1) Међународни           (1)

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css