ПовратакИме, средње слово, презиме

Љиљана М. Новаковић

ЈМБГ

0401950715027

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 1980. год.

Ужа научна односно уметничка област

Материјали

Академска каријера

Датум

Институција

Област

Избор у звање

1989.

Технички факултет у Чачку

Материјали

Магистратура

1989

Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду

Наука о материјалима

Диплома

1977.

Приодно-математички факултет, група хемија

Органске синтезе

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Материјали

Техника и информатика,  ИАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

6

2.

Екологија

Техника и информатика,  ИАС

2

3.

Екологија

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

1

4.

Технологије електротејничких материјала

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

5.

Основи технологије и познавања робе

Предузетнички менаџмент, ОАС

4

6.

Екологија

Предузетнички менаџмент, ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

4

7.

Нанотехнологије у електротехници

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Љ.Вулићевић, Љ.Новаковић,В.Петровић, М. Радуловић: Микроструктурна својства корундне керамике на бази домаћих сировина, VI југословенски симпозијум из електронске микроскопије, Сарајево, 1989,Зборник радова, стр. 1 – 3.

2.

Мр. Љ.Новаковић: Збирка задатака из опште хемије, Наука, Београд, 1994.

3.

Lj.Vulicevic, Lj.Novakovic,D.Stefanovic, L.Lukic:One Method for Preparing Ceramic Grade Alumina Powder, Proceedings of the Sixth International Symposium on the Science and Technology of Sintering “Sintering and Materials”, Haikou, China,1995, pp.108 – 112.

4.

Lj.Vulicevic, Lj.Novakovic, V.Petrovic, D.Stefanovic, L.Lukic:One Combined  Method for the Processing of the Fibre-like Inorganic Materials, 5th Int.  Workshop High-temp. Supercond. and Novel Inorg. Mat. Engin., Moscow, Russia, 1998., pp.11-14.

5.

Lj.Vulicevic, M.Sreckovic, A.Bugarinovic, Z.Tomic,N.Ivanovic, V.Rajkovic, Lj. Novakovic:Semiresorbable Ceramic Based Membrane,Proceedings of Conference “Lasers 2000”, Albuquerkue (USA),Mclean, 2001, pp 770-775.

6.

Lj.Vulicevic, M.Sreckovic, A.Bugarinovic, Z.Tomic, Lj. Novakovic:Selective laser sintering of  biomaterials, Proceedings of Conference “Lasers 2000”, Albuquerkue (USA),Mclean,2001, pp.775-779.

7.

Љ.Новаковић, М.Срећковић,Ж.Томић, Љ.Вулићевић: Анализа могућности  ласерског моделовања матрице биоактивног стакла, XLV ЕТРАН, Буковичка бања, 2001, Зборник 3, стр 223-227.

8.

Lj.Vulicevic,S. Vardic, A. Maricic, LJ.Novakovic:The influence of the low temperature structural relaxation on the magnetic alteration of the synthesized non ocrystalline magnetite powders heated under isothermal, Yucomat 2004,Herceg Novi, 2004, Abs. BookvP.S.C. 10, pp. 100.

9.

С. Вардић, Љ.Вулићевић, А. Маричић, Љ.Новаковић:Структурне промене током загревања нанокристалног праха магнетита, Научни скуп Физика и технологија материјала- ФИТЕМ 04, Чачак, 2004, Књига сажетака,стр. 69.

10.   

С. Вардић, Љ.Вулићевић, А. Маричић, Љ.Новаковић, Л. Лукић:Корелација промене електричних и магнетних особина наноструктурног праха електрохемијски добијеног оксида гвожђа- ФИТЕМ 04, Чачак, 2004, Књига сажетака, стр. 70.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним:

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css