ПовратакИме, средње слово,презиме

Љубиша Р. Папић

ЈМБГ

3009952782833

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1980. год.

Ужа научна односно уметничка област

Индустријско инжењерство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2001.

Технички факултет Чачак

Индустријско инжењерство

Докторат

2002.

Факултет техничких наука, Нови Сад

Поузданост и ефективност система

Магистратура

1986.

Машински факултет, Крагујевац

Поузданост система

Диплома

Технички факултет Чачак

Транспортни уређаји

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Менаџмент квалитетом

Техника и информатика, ИАС,

Мехатроника, ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

2.

Ефективност техничких система

Мехатроника, ОАС

2

3.

Одржавање техничких система

Мехатроника, ОАС

3

4.

Теротехнологија

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

5.

Менаџмент квалитетом

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,56

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Papic L.: Reliability and Maintainability (with Emphasis on System Engineering), Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, 2000,486 p.

2.            

Papic L.: Advanced Models in Reliability, Maintainability and Safety Engineering, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, 2002,395 p.

3.            

Papic L.: Developing Customer Requirements via Four-Stage Team Approach in Business Planning, International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, Vol. 14, No. 3(2007), pp. 263-274.

4.            

Papic L.: Tools of  Quality Management and Improvement, Universidad Politecnica de Valencia,Valencia, 2007, 65 p.

5.            

Papic L.: Customer Involvement Approach for Achieving Company Competitiveness, Universidad Politechnica de Valencia, Valencia,2007, 114 p.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи    1

Међународни

Усавршавања

Политехника Кракоwска,Кракоw; МAСИ, Москва; ИНДМAШ, Минск

Други подаци које сматрате релевантним: Академик Академије за проблеме Академије квалитета Руске Федерације, од 2000.; Дописни члан Академије инжењерских наука Србије, од 2001; Гостујући професор на Bен-Гурион Универзитету, Bер Шева, Израел, 2000/2001; Гостујући професор на Политехничком Универзитету, Валенсија,Шпанија, 2001/2002 и 2007; Помоћник министра за науку, технологију и развој у Влади Србије, 2001, Education and Research Leadership Award for Exceptional and Dedicated Contribution to Education and Research in Quality and Reliability by Society for Reliability Engineering, Quality and Operation Management, 2008

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css