Повратак


Име, средње слово, презиме Павловић M. Томислав
Звање редовни професор
Ужа научна област Физика површина и танких слојева и Соларна енергетика
Академска каријера
  Година Институција Област
Избор у звање 1997. ПМФ Ниш Експериментална физика
Докторат 1986. ЕТФ Београд Физика површина и танких слојева
Диплома 1973. ПМФ Београд Физика површина и танких слојева
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета  ВУ Друга ВУ
1. Физика и техника соларне енергетике Технички факултет, Чачак ПМФ Ниш
2. Физика и техника танких слојева Технички факултет, Чачак  
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
Р.Б.   М
1.       T. Pavlović, A. Ignatiev, Optical and microstructural properties of anodically oxidized aluminium, Thin Solid Films, 138, 1986, pp.97-109 21
2. T. Pavlović, A. Ignatiev, Optical properties of spectrally selective anodically coated elektrolitically colored aluminium surfaces, Solar Energy Materials, 16, 1987, pp.319-331 21
3. B. Lalović, T. Pavlović, J. Van Dine, Z. Kiss, L. R. Shiue, T. Tonon, B. Sieb, W. Xuanzhi, Amorphous silicon solar cells on anodically oxidized aluminium substrate, Solar Cells, 26, 1989, pp.263-268 21
4. B. Čabrić, T. Pavlović, B. Žižić, Obtaining crystals in a crucible furnace, J. Appl. Cryst., 29, 1996, pp.745 21
5. B. Čabrić, M. Kovačević, T. Pavlović, Crystalization in a laboratory chamber furnace, J. Appl. Cryst., 30, 1997, pp.1 21
6. B. Čabrić, M. Kovačević, T. Pavlović, Crystalization in a chamber furnace, J.Appl. Cryst., 30, 1997, pp.512 21
7. B. Čabrić, T. Pavlović, M. Ristić: Coolers for obtaining crystals, Crystal Research and Technology, 35, 1, 2000, pp.129-131 23
8. B. Čabrić, T. Pavlović, Apparatus for obtaining crystal, Journal of Applied Crystalography, 38, 2005, pp.368-369 21
9. B. Čabrić, T. Pavlović, Cooler for crystal growth, Journal of Applied Crystalography, 38, 2005, pp.571 21
10. B. Čabrić, T. Pavlović, Regulation of crystallization tests in a laboratory furnace, J. Cryst. Growth, 281, 2005, pp.513-514 22
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата (без аутоцитата) 22
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 20                                
Тренутно учешће на пројектима Домаћи        2   Међународни              1
Усавршавања Департман за физику Универзитета у Хјустону, САД (1984 - 1 година),
Chronar Co. у Принстону, САД (1987 - 4 месеца),
Департман за физику Универзитета у Патри, Грчка (2006 - 2 месеца)
Други подаци које сматрате релевантним: члан Матичног одбора за енергетску ефикасност Министарсва за науку Републике Србије, члан Националног просветног савета Србије.
   Међународни пројекти:
1.   WUS CDP+ пројекат: Physics and Technics of Solar Energy, 003/2006, 2006-2007, Руководилац.
2.   E.CO.LOC. пројекат: Energetic efficiency and environmental awareness. Experimentation and training for a selfsustainable local development. Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE, European Agency for Reconstruction (04 SER 02/05/002).

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css