ПовратакИме, средње слово, презиме

Урош М. Пешовић

ЈМБГ

2710982782818

Звање

Дипл. Инж. Електортехнике за рач. технику

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички Факултет Чачак,

од  2007. год.

Ужа научна односно уметничка област

електротехника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Диплома

2006

Технички факултет Чачак

електротехника

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Софтверски алати

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

8

2.

Архитектура рачунара

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Организација рачунарских система

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

3

4.

Сензори

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

1

5.

Пројектовање дигиталних система

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

Performance analysis of improved ZigBee wireless network by simulation, IWSSIP 2008

 

Wireless Sensor Network Wavelet Signal Processing, IWSSIP 2007

 

ZigBee wireless network performance analysis and electromagnetic fields modeling, IWSSIP 2007

 

Mac protocols for wireless sensor networks, Elektrotehniski vestnik 2008

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи      1

Међународни

Усавршавања

Постдипломске студије,одсек телекомуникације, ФЕРИ Марибор, Словенија

Други подаци које сматрате релевантним

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css