ПовратакИме,средње слово, презиме

Радојица А. Петровић

ЈМБГ

0702949760051

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 1999. год.

Ужа научна односно уметничка област

Информационе технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1999.

Технички факултет Чачак

Информационе технологије

Магистратура

1979.

Институт економских наука

Актуарска математика

Диплома

1973.

Природно-математички ф. Београд

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Информациони системи

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

6

2.

Методика технике и информатике

Техника и информатика,  ИАС

1,66

3.

Информационе технологије у образовању

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

2,5

4.

Методика информатике

Техника и информатика,  ИАС

1,66

5.

Увод у информационе системе

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Информационе технологије, ОАС,

Електротехн. и рач. инж, ОАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Petrović, R., Bratić, J.: „Integrisani informacioni sistem – kritični faktor uspeha sistema kvaliteta“, Vojnotehnički glasnik br. 4/95, jul-avgust 1995, str 422-436

2.            

Petrović, R., Simić, M., Marković,M., Marinković, V.: „Metodološki pristup modeliranju sistema kvaliteta u TRZ Čačak“, u monografiji grupe autora “SISTEM KVALITETA - IZ PRAKSE ZA PRAKSU”, str. 19-29, Univerzitet u Novom Sadu, FTN - IIS, Novi Sad, 1996

3.            

Petrović, R., Žižović, M.: „UML modeling and numerical characteristics of logical quality system architecture“,Proceedings of the Ninth Symposium of Mathematics and its Applications, pp. 352-359, Timişoara, 2001

4.            

Petrović, R.: „UML-pristup specifikaciji baze podataka o sistemu kvaliteta“, CD-zbornik radova YU INFO 2002, Kopaonik, 2002.

5.            

Piščević-Mojićević, Lj., Milovanović,Lj., Petrović, R.: „Кompjuterizovano praćenje bolničke zdravstvene zaštite u moravičkom okruguЋ, Zbornik radova i rezimea Prvog kongresa socijalne medicine Srbije i Crne Gore "Zdravlje u XXI veku", Arandjelovac, 2002

6.            

Petrović, R., La Torre, M.: „Theoretical issues and practical experiences of a distributed intercultural e-school“, CD ROM Proceedings of the UNESCO Conference on Intercultural Education, Jyväskylä (Finland), 2003

7.            

Petrović, R., Lazić, J., Žižović,M., Cvijanović, J.: JEDAN PRISTUP OCENI SISTEMA KVALITETA, Idustrija,časopis Ekonomskog instituta - Beograd, br. 1-2/2004, str. 1-15

8.            

Petrović, R.,: „Obrazovanje i usavršavanje nastavnika informatike u uslovima reforme obrazovanja, Zbornik radova konferencije „Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju“ – Knjiga 1, str. 176-180, Sombor, 2005

9.            

Petrović, R., Žižović, M.: „Informacioni sistem upravljanja kvalitetom“, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Borsko jezero, 2005

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Oracle Institute, Netherlands, 2007, Database design and SQL programming, 150h

Други подаци које сматрате релевантним: Члан програмског одбора међународних конференција: eLOC: Workshop on e-Learning Online Communities, 2005, Cairo, Egypt; IADIS: Web Based Communities, 2006 (San Sebastian, Spain), 2007 (Salamanca, Spain), 2008 (Amsterdam, Netherlands).

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css