ПовратакИме и презиме

Предраг Б. Петровић

ЈМБГ

2601967782816

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

1991. год.

Ужа научна односно уметничка област

Електроника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет Чачак

Електроника

Докторат

2004.

Факултет техничких наука Нови сад

Електроника

Магистратура

1994.

Електротехнички факултет Београд

Електроника

Диплома

1991.

Електротехнички факултет Београд

Електроника

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Аутоматско управљање

Електротехн. и рач. инж,  ОАС, Мехатроника, ОАС

1,5

2.

Дигитална електроника

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3

3.

Енергетска електроника

Електротехн. и рач. инж, ДАС, Мехатроника, ОАС

3

4.

Пројектовање дигиталних система

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС

1

5.

Квалитет електричне енергије

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,22

6.

Дигитални системи управљања

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

P. Petrovic, S. Marjanovic, M. Stevanovic, "A DIGITAL METHOD FOR POWER FREQUENCY MEASUREMENT USING SYNCHRONOUS SAMPLING", IEE Proceedings, Electric Power Applications,Vol.146, No.4, July 1999, pp.383-390.

2.            

P. Petrovic, S. Marjanovic, M. Stevanovic, "New Algorithm for Measuring 50/60 Hz AC Values Based on the Usage of Slow A/D Converters", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol.49, No.1, pp.166-171, February 2000.

3.            

P. Petrovic, S. Marjanovic, M. Stevanovic, "Measuring of slowly changing AC signals without sample and hold circuit", IEEE Transaction on Instrumentation and Measurements,pp.1245-1248, vol. 49, No. 6, December 2000.

4.            

P. Petrovic, S. Marjanovic, M. Stevanovic, "A Reply on Comments on "Digital method for power frequency measurement using synchronous sampling", IEE Proceedings,Electric Power Applications, vol. 148, No. 2, pp. 226-225, March 2001.

5.            

P. Petrovic,"Simulation and Practical Realization of the New High Precision Digital Multimeter Based on Use of IADC", European Transactions of PowerElectrical Engineering, Volume 14, Issue 1, 2004, pp. 5-19.

6.            

P. Petrovic, New Digital Multimeter for Accurate Measurement of Synchronously Sampled AC Signals",IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol.53, No.3,pp.716-725, 2004.

7.            

Radojko Simeunovic, Predrag Petrovic "Changes of Electromagnetic Properties of Cold Sintered Cobalt Powder During Temperature Releasing",Russian PhysicsJournal , ISSN: 1064-887 (Paper) 1573-9228 (Online),Volume 48, No.2, pp.117-121, February 2005.

8.            

Predrag Petrovic,and Milorad Stevanovic , "A Reply on Comments on "New Algorithm for Measuring 50/60 HZ AC Values Based on the Usage of Slow A/D Converters" and "Measuring of Slowly Changing AC Signals Without Sample-and-Hold Circuit",IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol.55, No.5, pp.1859-1862,October 2006.

9.            

P. Petrovic, and Milorad Stevanovic "Measuring of active power of synchronously sampled AC signals in presence of interharmnoics and subharmonics", IEE Proceedings,Electric Power Applications Volume 153, Number 2, pp.227-235, March 2006.

10.        

P. Petrovic, "Calculation of the measurement uncertainties of synchronously sampled AC signals in the case of nonideal synchronization with fundamental frequency "IEICE Transaction of Electronics, vol. E89-C, No.11, pp. 1695-1699, November 2006.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

доступан на КОБСОН-у

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

13

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 0

Међународни 0

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css