ПовратакИме, средње слово, презиме

Александар С. Пеулић

ЈМБГ

3110969724112

Звање

доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет, Чачак, Универзитет у Крагујевцу

2003. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарска техника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет, Чачак

Рачунарска техника и телекомуникације

Докторат

2007.

Технички факултет, Чачак

Рачунарска техника и телекомуникације

Магистратура

2000.

Електронски факултет у Нишу

Електроника и аутоматика

Диплома

1994.

Електронски факултет у Нишу

Електроника и аутоматика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Управљачки рачунарски системи

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

2.

Софтверски алати

Електротехн. и рач. инж, ОАС,Мехатроника, ОАС, Информационе технологије, ОАС

2

3.

Микроконтролерски системи

Електротехн. и рач. инж, ОАС,Мехатроника, ОАС

2

4.

Управљање на даљину

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

5.

Рачунарство у биомедицини

Електротехн. и рач. инж, ДАС

0,73

6.

Напредне технике за обраду сигнала

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,22

7.

Управљање на даљину

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,22

8.

Микроконтролерски системи

Електротехн. и рач. инж, ДАС,Мехатроника, ДАС

0,73

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

U. Pesovic, A. Peulic,Z. Cucej: MAC Protocols for wireless sensor networks, Electrotechnical review, Ljubljana, Slovenia

2.

N.Filipovic, M.Nedeljkoivc,A.Peulic, FINITE ELEMENT MODELING OF A TRANSIENT FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION, Journan of the serbian Society for Computational Machanics/Vol.1/No. 1/2007/pp 154-163

3.

Mr A.Peulic, Dr S. Randjic: Computer Based High Radio Frequency Systems Control, IEEE Conference, TELSIKS 01.-03. October 2003, Proceedings vol.2, pp.661-664

4.

Z.Cucej, A. Peulic,Siniša Randjic: Wireless Monitoring System of Biomedical Data: Security Issues, International conference on system, signals and Image processing (IWSSIP05), Proceedings, pp. 473-476

5.

A. Peulic, Sini?a Randjic, Z.Cucej: ZIGBEE BASED PATIENT?S PARAMETERS MONITORING SYSTEM, IWSSIP06 , International conference on system, signals and Image processing, Proceedings pp. 391-394

6.

A. Peulic, U. Pesovic, Ž. Čučej, ZigBee wireless network performance analysis and electromagnetic fields modeling, 978-961-248-029-5/07 ? 2007 UM FERI, 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS, Slovenia, IEEE Conference

7.

N. Zdravkovic, A. Peulic, POSITION MONITORING USING A SMART WIRELESS NETWORK SYSTEM, 978-961-248-029-5/07 ? 2007 UM FERI, 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS, Slovenia, IEEE Conference

8.

A. Dostanic, A. Peulic, S. Randjic , U. Pesovic, Wireless Sensor Network Wavelet Signal Processing, 978-961-248-029-5/07 ? 2007 UM FERI, 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS, Slovenia, IEEE Conference

9.

A. Peulic, N. Zdravkovic: Integrating radio frequency network and information technologies for wireless collection of measured physiological data, ACTA Press, A publication of the International Association of Science and Technology for Development, IASTED,ISNB:0-88986-476-4,2005, pp. 610-614

10.   

R. Krneta, M. Bjekic,A. Peulic and S. Dragicevic, Dynamic Analysis of Temperature and Heat Gains in Classrooms with Different Type of Windows, Thermal Science, Vol. 10, No. 4, 2006., pp.219-227

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css