ПовратакИме, средње слово, презиме

Милан В. Плазинић

ЈМБГ

0104963782829

Звање

доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку
од 1988.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и општа електротехника

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2009.

Технички факултет у Чачку

Теоријска и општа електротех.

Магистратура

1998.

Електронски факултет, Ниш

Теоријска електротехника

Диплома

1987.

Технички факултет, Чачак

Ел. мерења неелектр. вел.

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Основи електротехнике 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС,
Мехатроника, ОАС

2

2.

Основи електротехнике 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС,
Мехатроника, ОАС

2

3.

Теорија електричних кола

Електротехн. и рач. инж, ОАС,
Мехатроника, ОАС

4

4.

Електроенергетика

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

5.

Енергетска ефикасност

Инжењесрки менаџмент, МАС

1,33

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

Plazinić M.: "Poboljšana metoda petlje za proračun skin efekta u provodnicima kvadratnog poprečnog preseka", JUKO-CIGRE, 22. savetovanje, Vrnjačka Banja, 21.-25. maj 1995.

 

Plazinić M., Bjekić M.: "Verification of Measurement results of Modified Faraday Balance by Using 3D Finite Element Method", 7th International conference on applied electromagnetics, ПЕС 2005, Faculty of Electronic Engeneering, University of Nis, Serbia & Montenegro, 23rd-25th May, 2005.

 

Plazinić M., Vardić S., Maričić A., Vulićević Lj., Tomić Ž., Srećković M., Ivanović N.: "Hydrothermal Treatment of Synthesised Nanocristalline Magnetic Iron Oxide Powder", Physics and Technology materials, FITEM 05, Čačak, 2005.

 

Plazinić M.: "Solution of the Skun-effect in a Three-Phase system of colecting tracks", Numerical Field Computation and Optimization in Electrical Engineering, International PhD-Seminar, 20.-25. september 2005. Ohrid, Macedonia.

 

Plazinić M., Živanić J., Bjekić M.: "Calculation of Curent Density distribution in the Conductor with Rectangular Cross-section in the Ferromagnetic Block Groove", 6th International power systems conference, Timisoara, November 3-4, 2005.

 

Plazinić M., Živanić J.: " Calculation of Curent Density distribution in the Conductor with Rectangular Cross-section in the Ferromagnetic Block Groove", International PhD-Seminar, Computational Electromagnetics and Tehnical Applications, 28.08.-01.09.2006., Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.

 

Vulićević Lj., Ivanović N., Maričić A., Srećković M., Vardić S., Plazinić M., Tomić Ž.: "Hydrothermal Treatment ofElectrochemically Synthesised Nanocristalline Magnetic Iron Oxide Powder", Science of Sintering, No 39, pp.85-91, 2007.

 

Dragićević, S., Pešić, M., Plazinić, M., Jovanović, M.,  An implementation study of a solar water heating system in High School of Food and Hospitality in Cacak, Serbia, 15th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2011, Prague, Czech Republic, 2011.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css