Повратак


Презиме, средње слово, име Поповић П. Драган
Звање Редовни професор
Ужа научна област Електроенергетски системи
Избор у звање 1997 Министарство науке Републике Србије Електроенергетика
Докторат 1984 Електротехнички факултет у Београду Електротехника
Диплома 1965 Електротехнички факултет у Београду Електроенергетика
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета ВУ Друга ВУ
1 Динамичка сигурност електроенергетских конекција ТФ Чачак  
2 Прелазни процеси средњег и дугог трајања у електроенергетским системима   EТФ Београд
3 Прелазни процеси и стабилност електроенергетских система   ФТН Нови Сад
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
    М
1 D. P. Popović, ”An Approach to the Evaluation of Electromechanical Transient Processes in Power Systems”, Electric Power Systems Research, Vol. 7, 1984, pp. 141-151. 23
2 D. P. Popović, ”A Simple and Reliable Procedure for the Evaluation of Short-term Dynamic Processes in Power Systems", Int. Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 8, No. 4, 1986, pp. 195-204. 23
3 D. P. Popović, ”An Efficient Decoupled Procedure for Solving the Load-flow Problems During Long-term Dynamic Processes in Power Systems”, Int. Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 9, No. 3, 1987, pp. 173-179. 23
4 D. P. Popović, ”An Efficient Methodology for Steady-state Security Assessment of Power Systems”, Int. Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 10, No. 2, 1988, pp. 110-116. 23
5 D. P. Popović, ”An Efficient Unified Methodology for Steady-state and Dynamic Security Assessment of Power System”, Electric Power System Research, Vol. 17, No. 13, 1989, pp 179-188. 23
6 D. P. Popović and M. Stefanović, ”A Fast Network Solution by the Decoupled Procedure During Short-term Dynamic Processes in Power Systems”, Int. Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 12, No. 1, 1990, pp. 25-30. 23
7 D. P. Popović and M. B. Đukanović, ”Fast Solution Method for Evaluation of Long-Term Dynamic Processes in Power Systems with Provision for Island Operation”, Electric Power Systems Research, Vol. 21, No 3, 1991, pp. 217-224. 23
8 R. Živanović and D. P. Popović, ”An Efficient Approach to The Evaluation of Mid-Term Dynamic Processes in Power Systems”, Int. Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 15, No. 3, 1993, pp. 137-144. 23
9 M. Đukanović, D. P. Popović, D. Šobajić, and Y. Pao, ”Prediction of Power System Frequency Response after Generator Outages using Neural-Nets”, IEE Proceedings - C, Vol. 140, No. 5, 1993, pp. 389-398. 23
10 D. P. Popović, S. Mijailović and S. Bulatović, ”A Methodology for Evaluating the Effects of Large Power Transits in Electric Power Systems”, Revue Generale de L' Electricite, No. 10, 1994, pp. 1-7. 23
11 D. P. Popović and S. Mijailović, ”Fast Evaluation of Dynamic Changes of the Electric Power Systems Frequency During Primary Control”, Int. Journal of Electric Power and Energy Systems, Vol. 19, No. 8, 1997, pp. 525-532. 23
12 D. P. Popović and S. Mijailović, ”An Efficient Methodology for the Analysis of Primary Frequency Control of Electric Power System”, Int. Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 22, No. 5, 2000, pp. 331-341. 23
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 47
Укупан број интернационалних радова са SCI (или SSCI) листе 16
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 3 Међународни 1
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css