ПовратакИме, средње слово,презиме

Милош М. Радовановић

ЈМБГ

0310948782811

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1992. год.

Ужа научна односно уметничка област

Архитектура и дизајн

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2005.

Технички факултет Чачак

Архитектура и дизајн

Докторат

1999.

Архитектонски факултет Београд

Архитектура и просторни развој

Магистратура

1990.

Архитектонски факултет Загреб

Архитектура

Диплома

1978.

Архитектонски факултет Сарајево

Архитектура

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Архитектура урбанизам и грађевинарство

Техника и информатика, ИАС

5,5

2.

Индустријски дизајн

Инжењерски менаџмент, ОАС

1,66

3.

Дизајн и инфраструктура

Предузетнички менаџмент, ОАС

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Просторни развој и архитектура чачанског подручја од средњег века до савременог доба - докторска дисертација

2.            

Трансформација урбаног језгра Новог Пазара - магистарски рад

3.            

Развој архитектуре - уџбеник

4.            

Проблеми дизајнирања елемената урбане опреме у амбијентима историјских градских целина

5.            

Генерални урбанистички план Косјерића - руководилац тима

6.            

Пројекат нове цркве у Чачку - реализован

7.            

Пројекат цркве у Пријевору - реализован

8.            

Дизајн већег броја чесми и фонтана, споменика и мостова

9.            

Пројекти већег броја заштићених објеката и споменика - реализовано

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

60

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css