ПовратакИме и презиме

Владимир В. Радовановић

JMБГ

2309959923017

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет  Чачак, Универзитет у Крагујевцу

 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент људских ресурса

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Техничи факултет у Чачку

Менаџмент људских ресурса

Докторат

2008.

Техничи факултет у Чачку

Менаџмент људских ресурса

Магистратура

2004.

Факултет организационих наука Београд

Менаџмент људских ресурса

Диплома

1983.

Факултет организационих наука Београд

Менаџмент људских ресурса

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Менаџмент људским ресурсима

Инжењерски менаџмент, ОАС

Предузетнички менаџмент, ОАС

3

2.

Организационо понашање

Инжењерски менаџмент, ОАС

Предузетнички менаџмент, ОАС

3,5

3.

Пословна етика

Предузетнички менаџмент, ОАС

4

4.

Развој каријере

Предузетнички менаџмент, ОАС

3,75

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.

Радовановић В., Савић Љ., „Промене у менаџмент приступу и еволуцији менаџмента“, Пословна политика,Београд, октобар 2008.год.

2.

Радовановић В., Дистационо образовање на интернету, Пословна политика, Квалитет, Београд, 2007.год.

3.

Радовановић В., ” Организациона култура детерминанта ефикасног рада и развоја људских ресурса,Часопис Техника, Београд, 2007. год.

4.

Радовановић В., Савић Љ., „Људски ресурси носиоци и ствараоци продуктивности”. Пословна политика, Квалитет, Београд,2007.год.

5.

Радовановић В.,“ Развој људских ресурса као стратешки фактор успеха ”, Часопис Техника, Београд, 2006. год.

6.

Радовановић В.,“Перманентни развој људских ресурса – услов развоја предузећа”, Пословна политика, Квалитет, Београд, 2006.год.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

14

Пројекти (укупан број)

МНТР

Сарадња са привредом

2

Међународни

Технолошка решења и патенти (укупан број)

 

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css